WAŻNE!

I Sesja - 1.XII.2014 r.

Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr I/3/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia
20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Michała Grochowskiego  na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr I/3/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia
20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Michała Grochowskiego  na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając