II Sesja - 9.XII.2014 r.

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

UCHWAŁA Nr II/7/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
w następującym składzie osobowym:

1)    Waldemar Dobroszczyk

2)    Jerzy Dominik

3)    Zofia Grzesik

4)    Arkadiusz Kosmecki

5)    Maciej Roszyk

6)    Karol Tomaszewski

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

UCHWAŁA Nr II/7/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
w następującym składzie osobowym:

1)    Waldemar Dobroszczyk

2)    Jerzy Dominik

3)    Zofia Grzesik

4)    Arkadiusz Kosmecki

5)    Maciej Roszyk

6)    Karol Tomaszewski

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając