WAŻNE!

II Sesja - 9.XII.2014 r.

Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej

UCHWAŁA Nr II/5/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Budżetowo - Finansową w następującym składzie osobowym:

1)    Waldemar Dobroszczyk

2)    Michał Grochowski

3)    Zofia Grzesik

4)    Urszula Kosmecka

5)    Mirosław Kozubski

6)    Maciej Roszyk

7)    Anna Wojtkowiak

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej

UCHWAŁA Nr II/5/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Budżetowo - Finansową w następującym składzie osobowym:

1)    Waldemar Dobroszczyk

2)    Michał Grochowski

3)    Zofia Grzesik

4)    Urszula Kosmecka

5)    Mirosław Kozubski

6)    Maciej Roszyk

7)    Anna Wojtkowiak

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając