WAŻNE!

VII Sesja - 20.V.2015 r.

Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok

UCHWAŁA Nr VII/33/2015

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 20 maja 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok

         

 

           Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

          §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok

UCHWAŁA Nr VII/33/2015

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 20 maja 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok

         

 

           Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

          §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając