WAŻNE!

XXXI Sesja - 27.IV.2017 r.

Uchwała Nr XXXI/196/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy

UCHWAŁA XXXI/196/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.    Wyraża się zgodę na zbycie na odrębną własność lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku położonym w Krzykosach przy ul. Głównej 2/4 na działce nr 523/6 o powierzchni 881 m², zapisanej w księdze wieczystej sądu Rejonowego
w Środzie Wlkp.  PO1D/00023284/3 na rzecz Gminy Krzykosy:

1)    lokal mieszkalny o powierzchni 43,25 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 10,78 m2,

2)    lokal mieszkalny o powierzchni 38,08 m2 wraz z częścią składową  pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 4,45 m2,

3)    lokal mieszkalny o powierzchni 47,07 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 13,18 m2,

4)    lokal mieszkalny o powierzchni 51,85 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 11,14 m2,

5)    lokal mieszkalny o powierzchni 89,88 m2 wraz z częścią składową  pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 19,03 m2.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXI/196/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy

UCHWAŁA XXXI/196/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.    Wyraża się zgodę na zbycie na odrębną własność lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku położonym w Krzykosach przy ul. Głównej 2/4 na działce nr 523/6 o powierzchni 881 m², zapisanej w księdze wieczystej sądu Rejonowego
w Środzie Wlkp.  PO1D/00023284/3 na rzecz Gminy Krzykosy:

1)    lokal mieszkalny o powierzchni 43,25 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 10,78 m2,

2)    lokal mieszkalny o powierzchni 38,08 m2 wraz z częścią składową  pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 4,45 m2,

3)    lokal mieszkalny o powierzchni 47,07 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 13,18 m2,

4)    lokal mieszkalny o powierzchni 51,85 m2 wraz z częścią składową pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 11,14 m2,

5)    lokal mieszkalny o powierzchni 89,88 m2 wraz z częścią składową  pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 19,03 m2.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając