WAŻNE!

Kadencja 2002 - 2006

Uchwała Nr XXXII/203/2006

W sprawie:
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Data uchwały:
2006-04-04

Numer uchwały:
XXXII/203/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 maja 2006r. i obowiązuje przez 1 rok.


Załączone dokumenty