Jesteś tutaj:   

Wykonanie budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2019 r.

Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 r. [pdf]

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2018 rok: 
 
Załączniki:
 

  
Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy: Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r. [pdf]
Portable Document Format 
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. [pdf]

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2017 rok: 
 
Załączniki:
 

  
Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy: 
 


Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:Informacja o przebiegu wykonania budżetu:Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok:

 


Sprawozdania roczne wykonania budżetu Gminy Krzykosy:

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

 

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2015 r.

 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok:

      


     
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2014 r.

 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2014 rok:

      


     
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:
       Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

 

 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

       


 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2013 r.

  
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:
       


Informacja o przebiegu wykonania budżetu:
       


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2012 rok:

      Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:
       

 
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:
       

 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu:

     


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

   


 

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2011 rok:

   


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzykosy:

    


Informacje o przebiegu wykonania budżetu:

      


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

   


Sprawozdania o nadwyżce/deficycie:

Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY W 2010 r.

SPRAWOZDANIEO WYKONANIU BUDŻETU GMINY KRZYKOSY

ZA 2010 ROK

 Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Krzykosy za 2010 r.

1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota deficytu lub nadwyżki przedstawia załącznik Nr 1.

2. Kwota zobowiązań o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na dzień  31.12.2010r. wynosi 0 zł.

3. Kwotę dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 2.

4. Kwota dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3

5. Nie udzielono poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia przedstawia załącznik Nr 4.

7. W 2010r. udzielono pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 6

                                                         WÓJT

                                                               (-) inż. Andrzej Janicki


  

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY W I PÓŁROCZU 2010 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kw. 2008r.

Załączone dokumenty

Informacja o wykonaniu budżetu za 2007r.

Załączone dokumenty

Informacja o wykonaniu budżetu

Załączone dokumenty