WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Przemoc w rodzinie

Kocham - Nie Krzywdzę - To Mój Wybór

"Kocham - Nie Krzywdzę - To Mój Wybór” 
Informator 
o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie średzkim
 
 
 Nazwa instytucji  Adres  Telefon, fax, e-mail  Realizowane usługi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2
63-000 Środa Wielkopolska
Tel., fax : 61 2870640 pcprsrodawlkp@pro.onet.pl
 • program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania przemocy w rodzinie,
 • informacje, 
 • poradnictwo rodzinne, prawne, socjalne
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipowa 12
63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 2858632
Fax: 61 2870640
e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.p

 • informacje, 
 • poradnictwo rodzinne, socjalne,  
 • pomoc psychologiczna, terapeutyczna,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Centralna 8
63-012 Dominowo
Tel., fax: 61 2851941
e-mail:opsdominowo@wp.pl
 • informacje, 
 • poradnictwo rodzinne, 
 • socjalne,
Zespół Interdyscyplinarny ul. Centralna 8
63-012 Dominowo
Tel., fax: 61 2851941
e-mail:opsdominowo@wp.pl
 • oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Centralna 8
63-012 Dominowo
Tel., fax: 61 2851941
e-mail:opsdominowo@wp.pl
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc - uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 37
63-024 Krzykosy
Tel.,fax:61 2851535
email:opskrzykosy@interia.pl
 • informacje, 
 • poradnictwo rodzinne, socjalne,
Zespół Interdyscyplinarny ul. Główna 37
63-024 Krzykosy
Tel.,fax:61 2851535
email:opskrzykosy@interia.pl
 • oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Główna 37
63-024 Krzykosy
Tel.:61 2851514
Fax:612851592
e-mail: krzykosy@wokiss.p
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc - uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Tel. 61 2874161
Fax: 61 2874584
e-mail: kierownik.ops@gmina-nowe-miasto.pl
 • informacje, 
 • poradnictwo rodzinne, socjalne,
Zespół Interdyscyplinarny ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Tel. 61 2874161
Fax: 61 2874584
e-mail: ops16@o2.pl
 • oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Tel. 61 2874161
Fax: 61 2874584
e-mail: kierownik.ops@gmina-nowe-miasto.pl
 • prowadzenie postępowań w stosunku do osób z problemem uzależnienia od alkoholu stosujących przemoc w rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Śremska 30
63-040 Boguszyn
Tel.61 2875707
Fax: 61 2874584
e-mail: ops@gmina-nowe-miasto.pl
 • informacje, 
 • poradnictwo rodzinne, socjalne,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9c
63-000 Środa Wielkopolska
Tel., fax: 61 2853580
e-mail: ops@opssroda.pl
 • informacje, 
 • poradnictwo rodzinne, socjalne,
 Zespół Interdyscyplinarny ul. Sportowa 9c
63-000 Środa Wielkopolska
Tel., fax: 61 2853580
e-mail: ops@opssroda.pl
 • oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ul. Lipowa 12
63-000 Środa Wielkopolska
Tel. 61 2852218
Tel., fax : 61 2870640 pcprsrodawlkp@pro.onet.pl
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc - uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 4
63-020 Zaniemyśl
Tel., fax.:61 2857118
e-mail: ops1990@tlen.pl
 • informacje, 
 • poradnictwo rodzinne, socjalne,
Zespół Interdyscyplinarny ul. Sienkiewicza 4
63-020 Zaniemyśl
Tel., fax :61 2857118
e-mail:ops1990@tlen.pl
 • oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ul. Poznańska 28
63-020 Zaniemyśl
Tel.:61 2857089
Fax:61 2857114
e-mail:gonda62@poczta.onet.pl
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc - uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Szarytek 8/45,
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285-86-33, 61 285-85-55
 • psychoterapia dla sprawców przemocy w rodzinie uzależnionych od alkoholu

Opracowanie: Bernadeta Staszak-Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
Data opracowania: 07 lipca 2014 r.
Data aktualizacji: 06.07.2017 r.