Drugi przetarg ustny (aukcje) na sprzedaż: Samochód specjalny - pożarniczy Star 200, Samochód specjalny – pożarniczy Star 244, Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW

Informacja o wyniku przetargu ustnego (aukcji)

Krzykosy, dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA
O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO (aukcji)

Przetarg dotyczy: Samochód specjalny - pożarniczy Star 200, Samochód specjalny – pożarniczy Star 244, Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW

W dniu 26 marca br. o godz. 1000, 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, sala posiedzeń, odbył się przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż ww. samochodów i syreny alarmowej.

1. Cena wywoławcza Samochód specjalny - pożarniczy Star 200 wynosiła: 7 500,00 zł brutto
2. Cena wywoławcza Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW wynosiła: 3 400,00 zł brutto

Przetarg na Samochód specjalny - pożarniczy Star 200, Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu oraz w wyznaczonym terminie nie zostało wpłacone wadium.

3. Cena wywoławcza Samochód specjalny - pożarniczy Star 244 wynosiła: 8 700,00 zł brutto

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 26.03.2021 r. godz. 11:00
Rodzaj przetargu: ustny (aukcja)
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 8 700,00 zł. (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)
Cena uzyskana: 8 800,00 zł. (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)
Nabywca: Władysław Świt

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym (aukcji)

Krzykosy, dnia 10 marzec 2021 r.

Wójt Gminy Krzykosy
ogłasza drugi przetarg ustny (aukcje) na sprzedaż:

I. Samochód specjalny - pożarniczy Star 200,
II. Samochód specjalny – pożarniczy Star 244,
III. Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW

1. Sprzedawca: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
2. Opis: Przedmiotem sprzedaży jest:

I. Samochód specjalny – pożarniczy Star 200 PZT 8905

1) Dane techniczne

 • wytwórca: Fabryka Samochodów Ciężarowych Starachowice
 • rok produkcji: 1986r.
 • nr fabryczny: 53163
 • inny numer identyfikacyjny: lokalizacja środka transportu Murzynowo Leśne, dowód rejestracyjny nr DR/BAM 0572403
 • przebieg ( liczba przepracowanych jednostek ): 12 548km
 • wyposażenie ( osprzęt ): ogumienie 8.25 R20, oś przednia pojedyncza – 10mm, tył-bliźniacza – 10mm, zbiornik na wodę 2500m3, silnik Star 359 6 cylindrowy 110kW.
 • przeznaczenie: transport, udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
 • znamionowe dane techniczne ( podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne ): masa 10 770kg, ogumienie 8.25 R20, silnik Star 359 6 cylindrowy 110kW.
 • środek techniczny sprawny: silnik – wycieków nie stwierdzono, wnętrze: stan techniczny dobry, układ napędowy i skrętny – kompletny – brak wycieków, ogumienie 10mm, karoseria – brak większych ognisk korozji.

W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) samochodu specjalno-pożarniczego Star 200 stwierdzono: ogólny stan techniczny pojazdu oceniono jako dobry.

2) Cena wywoławcza: 7.500,00zł. brutto

3) Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00zł.

4) Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2021r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy przy ul. Głównej 37, sala sesyjna.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 24 marca 2021r. do godz. 15.00 tytułem Wadium - Star 200. W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu Star 200.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Katarzyna Kopaszewska 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Samochód Star 200 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 10 marca 2021r. do 24 marca 2021r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Piotr Zając, tel. 506 587 399

II. Samochód specjalny – pożarniczy Star 244 PZT 8906

1) Dane techniczne

 • wytwórca: Fabryka Samochodów Ciężarowych Starachowice
 • rok produkcji: 1985r.
 • nr fabryczny:09594
 • inny numer identyfikacyjny: lokalizacja środka transportu Pięczkowo, dowód rejestracyjny nr DR/BAN 5322535. W dowodzie jako producent widnieje Firma Jelcz.
 • przebieg ( liczba przepracowanych jednostek ): 20 160km
 • wyposażenie ( osprzęt ): ogumienie 9.00 R20, oś przednia pojedyncza – 14mm, tył-bliźniacza – 14mm, zbiornik na wodę 2500m3, silnik Star 359 6 cylindrowy 110kW.
 • przeznaczenie: transport, udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
 • znamionowe dane techniczne ( podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne ): masa 10 390kg, ogumienie 9.00 R20, silnik Star 359 6 cylindrowy 110kW.
 • środek techniczny sprawny: silnik – wycieków nie stwierdzono, wnętrze: stan techniczny dobry, układ napędowy i skrętny – kompletny – brak wycieków, ogumienie 14mm, karoseria – brak ognisk korozji.

W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) samochodu specjalno-pożarniczego Star 244 stwierdzono: ogólny stan techniczny pojazdu oceniono jako dobry.

2) Cena wywoławcza: 8.700,00zł. brutto

3) Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00zł.

4) Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2021r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy przy ul. Głównej 37, sala sesyjna.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 24 marca 2021r. do godz. 15.00 tytułem Wadium - Star 244. W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu Star 244.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Katarzyna Kopaszewska 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Samochód Star 244 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 10 marca 2021r. do 24 marca 2021r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Marcin Waśkowiak, tel. 663 331 584.

III. Syrena alarmowa dachowa o mocy 3,0kW z silnikiem trójfazowym

1) Dane techniczne

 • wytwórca: Tamel
 • silnik: S7 JKp 32a
 • nr fabryczny:067628 6/81
 • inny numer identyfikacyjny: PM-72/ E-06000
 • przeznaczenie: syrena alarmowa
 • znamionowe dane techniczne ( podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne ): moc 3,0kW; praca S1 2900obr/min; masa 3,4kg
 • środek techniczny sprawny: użytkowana do momentu wymiany na syrenę elektryczną w grudniu 2020r.

2) Cena wywoławcza: 3.400,00zł. brutto

3) Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00zł.

4) Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2021r. o godz. 12oo w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy przy ul. Głównej 37, sala sesyjna.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 24 marca 2021r. do godz. 15.00 tytułem Wadium-Syrena. W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia syreny alarmowej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Katarzyna Kopaszewska 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Syrena alarmowa będąca przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 10 marca 2021r. do 24 marca 2021r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Marcin Waśkowiak, tel. 663 331 584.

Załączniki:

 1. Dokumentacja zdjęciowa Star 200 [10,9 MB]
 2. Dokumentacja zdjęciowa Star 244 [1,22 MB]
 3. Syrena alarmowa 3,0kW [561 KB]

 

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki