Samochód specjalny - pożarniczy Star 200, Samochód specjalny – pożarniczy Star 244, Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW

Informacja o wyniku przetargu ustnego (aukcji)

Krzykosy, dnia 8 marca 2021 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO (aukcji)

Przetarg dotyczy: Samochód specjalny - pożarniczy Star 200, Samochód specjalny – pożarniczy Star 244, Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW

W dniu 8 marca br. o godz. 10.00, 11.00, 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, sala posiedzeń, odbył się przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż ww. samochodów i syreny alarmowej.

 • Cena wywoławcza Samochód specjalny - pożarniczy Star 200 wynosiła: 7 500,00zł brutto
 • Cena wywoławcza Samochód specjalny - pożarniczy Star 244 wynosiła: 8 700,00zł brutto
 • Cena wywoławcza Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW wynosiła: 3 400,00zł brutto


Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu oraz w wyznaczonym terminie nie zostało wpłacone wadium.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Ogłoszenie o przetargu ustnym (aukcji)

Krzykosy, dnia 19 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Krzykosy
ogłasza przetarg ustny (aukcje) na sprzedaż:
I. Samochód specjalny - pożarniczy Star 200,
II. Samochód specjalny – pożarniczy Star 244,
III. Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW

1. Sprzedawca: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

2. Opis: Przedmiotem sprzedaży jest:

I. Samochód specjalny – pożarniczy Star 200 PZT 8905

1) Dane techniczne

 • wytwórca: Fabryka Samochodów Ciężarowych Starachowice
 • rok produkcji: 1986 r.
 • nr fabryczny: 53163
 • inny numer identyfikacyjny: lokalizacja środka transportu Murzynowo Leśne, dowód rejestracyjny nr DR/BAM 0572403
 • przebieg ( liczba przepracowanych jednostek ): 12 548 km
 • wyposażenie ( osprzęt ): ogumienie 8.25 R20, oś przednia pojedyncza – 10mm, tył-bliźniacza – 10mm, zbiornik na wodę 2500 m3, silnik Star 359 6 cylindrowy 110 kW.
 • przeznaczenie: transport, udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
 • znamionowe dane techniczne (podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne): masa 10 770 kg, ogumienie 8.25 R20, silnik Star 359 6 cylindrowy 110 kW.
 • środek techniczny sprawny: silnik – wycieków nie stwierdzono, wnętrze: stan techniczny dobry, układ napędowy i skrętny – kompletny – brak wycieków, ogumienie 10mm, karoseria – brak większych ognisk korozji.

W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) samochodu specjalno-pożarniczego Star 200 stwierdzono: ogólny stan techniczny pojazdu oceniono jako dobry.

2) Cena wywoławcza: 7.500,00 zł. brutto

3) Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00 zł.

4) Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy przy ul. Głównej 37, sala sesyjna.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 4 marca 2021r. do godz. 15oo tytułem Wadium - Star 200. W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu Star 200.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Katarzyna Kopaszewska 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Samochód Star 200 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 22 lutego 2021r. do 4 marca 2021r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Piotr Zając, tel. 506 587 399

II. Samochód specjalny – pożarniczy Star 244 PZT 8906

1) Dane techniczne

 • wytwórca: Fabryka Samochodów Ciężarowych Starachowice
 • rok produkcji: 1985 r.
 • nr fabryczny:09594
 • inny numer identyfikacyjny: lokalizacja środka transportu Pięczkowo, dowód rejestracyjny nr DR/BAN 5322535. W dowodzie jako producent widnieje Firma Jelcz.
 • przebieg (liczba przepracowanych jednostek): 20 160 km
 • wyposażenie (osprzęt): ogumienie 9.00 R20, oś przednia pojedyncza – 14mm, tył-bliźniacza – 14mm, zbiornik na wodę 2500m3, silnik Star 359 6 cylindrowy 110kW.
 • przeznaczenie: transport, udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
 • znamionowe dane techniczne (podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne): masa 10 390 kg, ogumienie 9.00 R20, silnik Star 359 6 cylindrowy 110 kW.
 • środek techniczny sprawny: silnik – wycieków nie stwierdzono, wnętrze: stan techniczny dobry, układ napędowy i skrętny – kompletny – brak wycieków, ogumienie 14mm, karoseria – brak ognisk korozji.

W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) samochodu specjalno-pożarniczego Star 244 stwierdzono: ogólny stan techniczny pojazdu oceniono jako dobry.

2) Cena wywoławcza: 8.700,00 zł. brutto

3) Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00 zł.

4) Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy przy ul. Głównej 37, sala sesyjna.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 4 marca 2021 r. do godz. 15.00 tytułem Wadium - Star 244. W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu Star 244.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Katarzyna Kopaszewska 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Samochód Star 244 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 22 lutego 2021r. do 4 marca 2021r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Marcin Waśkowiak, tel. 663 331 584.

III. Syrena alarmowa dachowa o mocy 3,0kW z silnikiem trójfazowym

1) Dane techniczne

 • wytwórca: Tamel
 • silnik: S7 JKp 32a
 • nr fabryczny:067628 6/81
 • inny numer identyfikacyjny: PM-72/ E-06000
 • przeznaczenie: syrena alarmowa
 • znamionowe dane techniczne (podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne): moc 3,0 kW; praca S1 2900 obr/min; masa 3,4 kg
 • środek techniczny sprawny: użytkowana do momentu wymiany na syrenę elektryczną w grudniu 2020 r.

 

2) Cena wywoławcza: 3.400,00 zł brutto

3) Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00 zł.

4) Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2021r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy przy ul. Głównej 37, sala sesyjna.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 4 marca 2021r. do godz. 15oo tytułem Wadium-Syrena. W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia syreny alarmowej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.

7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Katarzyna Kopaszewska 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Syrena alarmowa będąca przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 22 lutego 2021r. do 4 marca 2021r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Marcin Waśkowiak, tel. 663 331 584.

Załączniki:

 1. Dokumentacja zdjęciowa Star 200 [10,9 MB]
 2. Dokumentacja zdjęciowa Star 244 [1,22 MB]
 3. Syrena alarmowa 3,0kW [561 KB]

 

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki