WAŻNE!

Informacja o wyniku przetargu ustnego (aukcji)

Krzykosy, dnia 8 marca 2021 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO (aukcji)

Przetarg dotyczy: Samochód specjalny - pożarniczy Star 200, Samochód specjalny – pożarniczy Star 244, Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW

W dniu 8 marca br. o godz. 10.00, 11.00, 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, sala posiedzeń, odbył się przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż ww. samochodów i syreny alarmowej.

  • Cena wywoławcza Samochód specjalny - pożarniczy Star 200 wynosiła: 7 500,00zł brutto
  • Cena wywoławcza Samochód specjalny - pożarniczy Star 244 wynosiła: 8 700,00zł brutto
  • Cena wywoławcza Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW wynosiła: 3 400,00zł brutto


Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu oraz w wyznaczonym terminie nie zostało wpłacone wadium.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki