WAŻNE!

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Sportowej w Solcu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa chodnika na ulicy Okrężnej w Solcu

Krzykosy, dnia 12.06.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Okrężnej w Solcu

 

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:
  Ofertę nr 1:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Janusz Grzegorczyk
  Skotniki 30, 62 – 320 Miłosław
  Jedynym kryterium oceny była cena – oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w ogłoszeniu uzyskała 100 punktów

 2. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone:
  Nie było

 3. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta 22.06.2018 r.

 

Wójt             
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa chodnika na ulicy Bocznej w Solcu

Krzykosy, dnia 12.06.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Bocznej w Solcu

 

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:
  Ofertę nr 1:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Janusz Grzegorczyk
  Skotniki 30, 62 – 320 Miłosław
  Jedynym kryterium oceny była cena – oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w ogłoszeniu uzyskała 100 punktów

 2. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone:
  Nie było

 3. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta 22.06.2018 r.

 

Wójt             
(-) inż. Andrzej Janicki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, dnia 11.05.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Sportowej w Solcu

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:
  Ofertę nr 1:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Janusz Grzegorczyk
  Skotniki 30, 62 – 320 Miłosław
  Jedynym kryterium oceny była cena – oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w ogłoszeniu uzyskała 100 punktów

 2. Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:
  Oferta nr 2:
  Firma Usługowo – Handlowa „ANNA" Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62 – 200 Gniezno
  Oferta uzyskała 22,04 punktów

 3. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone:
  Nie było

 4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta 30.05.2018 r.

Wójt             
(-) inż. Andrzej Janicki 

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego - ZP.271.GKZ.4.2018

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Sportowej w Solcu

Załączniki:
Portable Document Format Opis techniczny [pdf]
Portable Document Format Plan orientacyjny rys. 1 [pdf]
Portable Document Format Plan zagospodarowania rys. 2 [pdf]
Portable Document Format Przekrój normalny rys. 3 [pdf]
Portable Document Format Formularz ofertowy [pdf]
Portable Document Format Przemiar robót [pdf]
Portable Document Format Tabela elementów rozliczeniowych [pdf]