WAŻNE!

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Krzykosy

Informacja o wyborze oferty

Krzykosy, dn. 23 października 2018r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy
NIP: 786-16-80-454

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Krzykosy. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości"

W związku z ogłoszonym zapytaniem o cenę na „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Krzykosy. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości", Gmina Krzykosy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Krzykosy.

Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę nr 2
na kwotę 38.009,31 zł netto + VAT (8% i 23%)

Firma FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz - Sokół
ul. 1-go Maja 23, 26-020 Chmielnik.

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) Inż. Andrzej Janicki

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy1

Formularz ofertowy2

Formularz ofertowy3

Formularz ofertowy4

Formularz ofertowy5

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej1

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej3