WAŻNE!

Dostawa żużla w ilości 2000 ton do naprawy dróg w 2019 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, dnia 29.01.2019 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:
Dostawa 2000 ton żużla do naprawy dróg na terenie gminy Krzykosy

Gmina Krzykosy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę żużla w 2019 r.

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:
  Ofertę nr 3:
  Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski, Kijewo 36B, 63-000 Środa Wielkopolska
  Jedynym kryterium oceny była cena – oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w ogłoszeniu uzyskała 100 punktów

 2. Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:
  Oferta nr 1:
  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CYNK s.c., Edward Cynka i wspólnicy, Sosnowiec
  ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem
  Oferta uzyskała 82,50 punktów

  Oferta nr 2:
  MARK – TRANS Binkowski Marek Zenon
  Sulęcin ul. Długa 14, 63 – 023 Sulęcinek
  Oferta uzyskała 91,66 punktów

 3. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone:
  Nie było

 4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta 05.02.2019 r.


Wójt               

(-) inż. Andrzej Janicki 

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Doc Formularz ofertowy [docx]