Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy (...)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Portable Document Format Formularz oferty, projekt umowy [pdf]