WAŻNE!

Sprzedaż materiałów biurowych

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Portable Document Format Załącznik Nr 1 - Wykaz materiałów [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 3 - Umowa [pdf]
Portable Document Format Opis przedmiotu zamówienia [pdf]