WAŻNE!

Remont świetlicy wiejskiej w Młodzikowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ikona PDF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [648 KB]

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Zmiana zapytania ofertowego

Ikona DOC Zmiana zapytania ofertowego [41 KB]

„Remont świetlicy wiejskiej w Młodzikowie” w ramach Projektu p.n. „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Młodzikowie”

Ikona DOC Zapytanie ofertowe [41 KB]
Ikona DOC 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [35 KB]
Ikona DOC 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy [33 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 3 - Przedmiar robót [53 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 3a - Kosztorys uproszczony [55 KB]
Ikona DOC 
Załącznik nr 4 - Umowa [41 KB]