Strategia Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2021-2030

Ogłoszenie o ankietyzacji

Uprzejmie informujemy, że od 18.05.2021 r. do 18.06.2021 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju Gminy Krzykosy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy jakości życia na jej terenie.

Badanie prowadzone jest w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2021-2030.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/e7kPgebVEpuNDzp98

Ankieta będzie również dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU
WÓJT GMINY KRZYKOSY