WAŻNE!

UCHODŹCY / БІЖЕНЦІВ

Weekend dla Ukrainy

ZUS Weekend dla Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ikona PDF Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy [575 KB]
Ikona PDF Złącznik do wniosku - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania [564 KB]

Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy/Інформаційні листівки для біженців з України

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.  PO PRZEKROCZENIU GRANICY
Jeżeli nie masz miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy udaj się do Punktu Recepcyjnego. Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy, to możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19. Po więcej informacji zadzwoń na numer 47 721 75 75.
  ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ
Якщо Вам ніде ночувати, якщо Ви голодні, якщо Вам потрібна медична допомога, то відразу після перетину кордону прямуйте до Пункту прийому. Якщо Ви не потребуєте негайної допомоги, то можете відразу
ж відправитися в свій пункт призначення на території всієї Польщі. На Вас не поширюється обов'язок проходження карантину у зв'язку з COVID-19. Для отримання детальної інформації зателефонуйте за номером 47 721 75 75
2. LEGALIZACJA POBYTU
Jeżeli wjechałeś legalnie do Polski po dniu ataku Rosji na Ukrainę, twój pobyt w Polsce jest legalny bez żadnych dodatkowych wniosków przez 18 miesięcy od dnia wybuchu wojny – czyli do 24 sierpnia 2023 r. Automatycznie legalny będzie także pobyt dziecka urodzonego w tym czasie w Polsce. Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej, możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat. Więcej informacji na stronie www.ua.gov.pl.
  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ
Якщо Ви в'їхали до Польщі легально після дня вторгнення Росії в Україну, Ваше перебування в Польщі є легальним і не вимагає додаткового оформлення впродовж 18 місяців з дня початку війни - тобто до 24 серпня 2023 р. Автоматично легальним стане також перебування дитини народженої в цей час у Польщі. Якщо Ви плануєте залишитися в Польщі довше, то можете подати заявку на отримання дозволу на тимчасове перебування строком на 3 роки. Більш детальна інформація на сайті www.ua.gov.pl.
3. NUMER PESEL
Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL – możesz to zrobić tylko osobiście w urzędach administracji lokalnej lub w dodatkowych punktach organizowanych przez samorządy. Warto także założyć profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu spraw przez internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje ci jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę. Będziesz mógł skorzystać także z wielu innych świadczeń. Więcej informacji na stronie www.zus.pl.
  HOMEP PESEL
Якщо Ви хочете скористатися публічними послугами в Польщі, подавайте заявку про присвоєння Вам ідентифікаційного номера PESEL – це можна зробити лише особисто в органах місцевої адміністрації або в додаткових місцях, організованих органами місцевого самоврядування. Варто Вам також одержати Довірений профіль, який дозволить Вам встановити в мережі Інтернет контакт з державними установами для вирішення багатьох Ваших справ. Якщо у Вас є номер PESEL, тоді маєте право на отримання разової, безповоротної грошової допомоги в розмірі 300 польських злотих на особу. Після отримання номеру PESEL Ви зможете скористатися також багатьма іншими видами допомоги. Більш детальна інформація на сайті www.zus.pl.
4. OPIEKA MEDYCZNA
Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co Polacy, bez żadnych opłat. Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590. Jeśli źle się poczujesz poza godzinami pracy przychodni lekarskich (tj. 18:00-8:00) lub w weekend albo święta, otrzymasz poradę lekarza przez telefon – zadzwoń na numer 800 137 200. Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl.
  МЕДИЧНА ОПІКА
Вам забезпечена безкоштовна медична допомога на таких же умовах, як для громадян Польщі, без додаткових витрат. Якщо Ви погано себе почуваєте, хворієте, якщо Вам потрібен рецепт – звертайтеся в публічну поліклініку або зателефонуйте за номером 800 190 590. Якщо Ви погано себе почуваєте в неробочий час поліклінік (тобто з 18:00 до 8:00) або у вихідні, або святкові дні, Ви отримаєте консультацію лікаря по телефону. Телефонуйте за номером 800 137 200. Більш детальна інформація на сайті www.nfz.gov.pl.
5. EDUKACJA
Przedszkola w Polsce prowadzą samorządy – zasady przyjęcia dzieci mogą się różnić w zależności od miejsca, w którym będziesz przebywał. Jeśli masz dziecko w wieku 3-6 lat, zapytaj o przedszkole i edukację wczesnoszkolną w lokalnym urzędzie. Jeśli twoje dziecko ma 7-18 lat, to ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 347 47 08 lub napisz e-mail na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl. Jeśli jesteś studentem, możesz
kontynuować studia na polskiej uczelni. Zadzwoń na numer 22 529 26 62 lub napisz e-mail na adres ukraina-studia@mein.gov.pl.
  ОСВІТА
Дитячі садки в Польщі підпорядковуються органам місцевого самоврядування – правила прийому дітей можуть бути різними, в залежності від місця, в якому Ви будете перебувати. Якщо у Вас дитина
у віці 3-6 років, з питань запису дитини в дитячий садок і до початкових класів школи звертаєтеся до місцевого органу адміністрації. Якщо у Вас дитина у віці 7-18 років, вона має право на безкоштовне навчання в польській школі. Зателефонуйте за номером 22 347 47 08 або напишіть електронний лист на адресу ukraina-szkola@mein.gov.pl. Якщо Ви студент, можете продовжити навчання в польському закладі вищої освіти. Зателефонуйте за номером 22 529 26 62 або напишіть електронний лист на адресу ukraina-studia@mein.gov.pl.
6. PRACA 
Możesz podjąć legalną pracę w Polsce – dopilnuj tylko, żeby twój nowy pracodawca w ciągu 14 dni powiadomił o tym urząd pracy. Jeżeli nie jesteś w stanie sam znaleźć pracy, zarejestruj się w powiatowym urzędzie pracy – uzyskasz tam pomoc i otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych. Szukając pracy wejdź na stronę oferty.praca.gov.pl lub zadzwoń na numer 19524. Jeżeli masz numer PESEL, możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na  takich samych zasadach jak Polacy.
  РОБОТА
Ви можете легально влаштується на роботу в Польщі – лише переконайтеся, що Ваш новий роботодавець повідомив про це протягом 14 днів управління зайнятості. Якщо Ви не можете самі знайти роботу, зареєструйтеся в повітовому управлінні зайнятості – там Вам допоможуть і нададуть допомогу по безробіттю. Якщо шукайте роботу, зайдіть на сайт oferty.praca.gov.pl або зателефонуйте за номером 19524. Після отримання номера PESEL можете здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й поляки.
 * TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:
Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Europejski numer alarmowy – 112
  Телефони екстреної допомоги в Польщі:
Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної допомоги – 112
  Aktualne informacje w języku
ukraińskim znajdziesz na stronie
www.ua.gov.pl 
  Актуальну інформацію
українською та російською
мовами можна знайти на сайті: www.ua.gov.pl 


Ikona PDF Ulotka informacyjna [432 KB]
Ikona PDF Iнформаційний листок [490 KB]
Ikona PDF Информационная брошюра [512 KB]
Ikona PDF Information leaflet [507 KB]