Budownictwo i drogi

 FORMULARZE:


DOC Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej [doc]
DOC Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej [doc]
DOC Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego [doc]
DOC Wniosek o naliczenie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego [doc]