WAŻNE!

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Druki do pobrania

FORMULARZE:


Ikona PDF Zgłoszenie pobytu stałego [pdf]
Ikona PDF Zgłoszenie pobytu czasowego [pdf]
Ikona DOC Pełnomocnictwo [docx]