Nadanie numeru porządkowego budynku

 WYMAGANE DOKUMENTY:


  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego podpisany przez właścicielala lub wszystkich współwlaścicieli.
    Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • kopię tytułu prawnego do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY:


brak


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Do 30 dni


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Zawiadomienie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16 tel. 61 28 515 14, wew. 111

Godziny pracy:

  • w poniedziałki od 8:00-16:00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00PODSTAWA PRAWNA:


  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125).FORMULARZE:


Portable Document Format Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku [52 KB]
Portable Document Format Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości [362 KB]