Świadczenia wychowawcze

 

Rodzina 500+

Plakat informacyjny: Rodzina 500+

Plakat informacyjny: Rodzina 500+

Plakat informacyjny: Rodzina 500+

Świadczenia wychowawcze - druki na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Ikona PDF Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - SW 401/2021 [3,5 MB]
Ikona PDF
 Oświadczenie [428 KB]

Druki na stary okres świadczeniowy 2019/2021

Portable Document Format Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - SW 401/2019 [pdf]

Druki na stary okres świadczeniowy 2018/2019

Portable Document Format Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - SW 401/2018
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) - SW 411/2018
Portable Document Format Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - SW 413
Portable Document Format Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - SW 414