Kontrola działalności

Decyzja w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe

  

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

  
  

Przestrzeganie przepisow o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 
  

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej