Przestrzeganie przepisow o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach