Wybory Parlamentarne 2015

Zestawienie wyników głosowania

Zestawienie wyników głosowania w Gminie Krzykosy - 26.X.2015 r.

 

KW Prawo i Sprawiedliwość 35,05%
KW Platforma Obywatelska RP 20,75%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 9,79%
Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 8,89%
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 8,30%
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 8,30%
KW KORWiN 4,60%
KW Razem 4,33%  Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Razem
Liczba uprawnionych 1259 1410 1646 1048 5363
Liczba wyborców 612 609 733 363 2317
Frekwencja 48,61% 43,19% 44,53% 34,64% 43,20%

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy i składy OKW


I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 1 w Krzykosach

informuje, że

w dniu wyborów
tj. 25 października 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

 

 

Przewodniczący KW Nr 1 w Krzykosach: Grażyna Stachowiak

 


 

I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 2 w Pięczkowie

informuje, że

w dniu wyborów
tj. 25 października 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

 

 

Przewodniczący KW Nr 2 w Pięczkowie: Daria Skowrońska

 


 

I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 3 w Sulęcinku

informuje, że

w dniu wyborów
tj. 25 października 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

 

 

Przewodniczący KW Nr 3 w Sulęcinku: Krzysztof Pawłowski


 

I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 4 w Murzynowie Leśnym

informuje, że

w dniu wyborów
tj. 25 października 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 6.oo.

 

 

Przewodniczący KW Nr 4 w Murzynowie Leśnym: Artur Skowroński

 


 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Krzykosach

 

Przewodniczący Komisj: Grażyna Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego:Joanna Pawłowska

Członkowie:

1. Magdalena Grzegorzewicz

2. Milena Maciejewska

3. Sylwia Polak

4. Aleksandra Stachowiak

5. Urszula Surdyk

6. Justyna Wielińska

7. Agata Zięta

   

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pięczkowie

 

Przewodniczący Komisji: Daria Skowrońska

Zastępca Przewodniczącego: Sławomir Koźma

Członkowie:

1. Marcin Grzegorzewicz

2. Renata Jarzembowska

3. Leszek Kaźmierczak

4. Monika Krzysztofiak

5. Katarzyna Kwiatkowska

6. Mariusz Maciejewski

7. Agnieszka Nowak

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Sulęcinku

 

Przewodniczący Komisji: Krzysztof Pawłowski

Zastępca Przewodniczącego: Bartosz Maćkowski

Członkowie:

1. Patryk Antkowiak

2. Jadwiga Bajer

3. Beata Głowacka

4. Sławomir Grzelka

5. Marietta Pankowska

6. Angelika Radek

7. Katarzyna Stratyńska

8. Agnieszka Nowak

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Murzynowie Leśnym

 
Przewodniczący Komisji: Artur Skowroński

Zastępca Przewodniczącego: Aniela Banaszak

 

Członkowie:

1. Karolina Forszt

2. Paulina Głowacka

3. Daria Kominek

4. Katarzyna Pawlak

5. Agnieszka Rogacka

6. Barbara Surdyk

7. Piotr Zając

 

Zarządzenie w sprawie powołania OKW

Zarządzenie nr 60/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 2 października 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1017) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje: 

§1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§2

Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie  Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki
 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 60/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 2 października 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Krzykosach

 

 1. Sylwia Polak                                zam. Pięczkowo

             

zgłoszona przez KKW Lewica SLD+TR + PPS + UP + Zieloni

 

 1. Milena Anna Maciejewska    zam. Krzykosy

                                                           

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

                                                           

 1. Magdalena Grzegorzewicz    zam. Solec

 

zgłoszona przez KW KORWIN

                                                           

 1. Joanna Pawłowska                zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

                                                            

 1. Urszula Surdyk                         zam. Solec

             

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 

 1. Aleksandra Stachowiak            zam. Krzykosy

             

zgłoszona przez KWW „Kukiz'15"

                       

 1. Agata Zięta                          zam. Krzykosy

             

zgłoszona przez KW Unia Polityki Realnej

 

 1. Justyna Anna Wielińska         zam. Bronisław

             

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska

 

 1.  Grażyna Jadwiga Stachowiak zam. Krzykosy

              

 osoba wskazana przez Wójta Gminy Krzykosy

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 60/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 2 października 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pięczkowie

 

 1. Leszek Stefan Kaźmierczak    zam. Pięczkowo

              

zgłoszona przez KKW Lewica SLD+TR + PPS + UP + Zieloni

                                                           

 

 1. Sławomir Krzysztof Koźma  zam. Pięczkowo

                                                           

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

                                                            

 1. Marcin Grzegorzewicz        zam. Solec

 

zgłoszona przez KW KORWIN

                                                           

 1. Monika Krzysztofiak         zam. Krzykosy

 

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

                                                           

 1. Daria Skowrońska              zam. Witowo

             

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 

 1. Katarzyna Kwiatkowska    zam. Krzykosy

             

zgłoszona przez KWW „Kukiz'15"

                       

 1. Mariusz Maciejewski         zam. Krzykosy

             

zgłoszona przez KW Unia Polityki Realnej

 

 1. Agnieszka Emilia Nowak   zam. Sulęcin

             

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska

 

 1.  Renata Elżbieta Jarzembowska zam. Pięczkowo

              

 osoba wskazana przez Wójta Gminy Krzykosy

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 60/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 2 października 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Sulęcinku

 

 1. Bartosz Adam Maćkowski           zam.  Pięczkowo

             

zgłoszona przez KKW Lewica SLD+TR + PPS + UP + Zieloni

                                                           

 

 1. Sławomir Grzelka                       zam. Sulęcinek

                                                           

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

                                                           

 1. Beata Ewa Głowacka                  zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KW KORWIN

                                                           

 1. Krzysztof Piotr Pawłowski        zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

                                                           

 1. Angelika Radek                         zam.  Sulęcinek

             

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 

 1. Patryka Krzysztof Antkowiak   zam.  Sulęcin

             

zgłoszona przez KWW „Kukiz'15"

                       

 1. Marietta Anna Pankowska       zam. Pięczkowo

             

zgłoszona przez KW Unia Polityki Realnej

 

 1. Katarzyna Stratyńska              zam. Sulęcinek

             

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska

 

 1.  Jadwiga Bajer                        zam. Sulęcinek

              

 osoba wskazana przez Wójta Gminy Krzykosy

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 60/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 2 października 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Murzynowie Leśnym

 

 1. Daria Kominek                            zam. Pia.ęczkowo

             

zgłoszona przez KKW Lewica SLD+TR + PPS + UP + Zieloni

                                                           

 

 1.  Artur Skowroński              zam. Witowo

                                                           

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

                                                           

 1. Paulina Teresa Głowacka   zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KW KORWIN

                                                           

 1. Karolina Maria Forszt               zam. Sulęcinek

 

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

                                                            

 1. Barbara Surdyk                 zam. Solec

             

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 

 1. Piotr Zając                        zam. Murzynowo Leśne

             

zgłoszona przez KWW „Kukiz'15"

                       

 1. Agnieszka Rogacka         zam. Krzykosy

              

zgłoszona przez KW Unia Polityki Realnej

 

 1. Katarzyna Pawlak           zam. Sulęcin

             

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska

 

 1.  Aniela Gertruda Banaszak zam. Murzynówko

              

 osoba wskazana przez Wójta Gminy Krzykosy

                                                            

 

 

Obwieszczenie dot. obwodów głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 września 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia  30 października 2012r. w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie Gminy Krzykosy, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

 

Nr obwodu

 

Granice obwodu

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

1

 

Sołectwa:

Krzykosy, Solec

 

 

Zespół Szkół

w Krzykosach

ul. Główna 39

tel. 061 28 515 80

 

2

 

Sołectwa:

Pięczkowo, Witowo

 

Zespół Szkół w Pięczkowie

ul. Szkolna 5

tel. 061 28 515 81

Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

 

3

 

Sołectwa:

Sulęcin, Sulęcinek

 

Zespół Szkół

w Sulęcinku

ul. Szkolna 26

tel.  061 28 514 69

 

 

4

Sołectwa:

Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna

 

Szkoła Podstawowa

w Murzynowie Leśnym

ul. Poznańska 74

tel. 061 28 514 60

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 r. w godzinach 700- 2100.

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi
do dnia 10 października 2015 r.

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 16 października 2015 r.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Miejsca do plakatowania

I N F O R M A C J A

WÓJTA 

GMINY KRZYKOSY

z dnia 15 września 2015 r.

 

          Na podstawie Art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Lp.

Miejscowość

Szczegółowa lokalizacja

Uwagi

 

1.

 

KRZYKOSY

 

Opłotowanie Urzędu Gminy w Krzykosach

 

 

2.

MURZYNOWO LEŚNE

Opłotowanie remizy strażackiej

w Murzynowie Leśnym

 

 

3.

 

PIĘCZKOWO

 

Opłotowanie remizy strażackiej w Pięczkowie

 

 

 

4.

 

SULĘCINEK

 

Opłotowanie remizy strażackiej w Sulęcinku

 

 

 
Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki