WAŻNE!

Wybory Parlamentarne 2015

Miejsca do plakatowania

I N F O R M A C J A

WÓJTA 

GMINY KRZYKOSY

z dnia 15 września 2015 r.

 

          Na podstawie Art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Lp.

Miejscowość

Szczegółowa lokalizacja

Uwagi

 

1.

 

KRZYKOSY

 

Opłotowanie Urzędu Gminy w Krzykosach

 

 

2.

MURZYNOWO LEŚNE

Opłotowanie remizy strażackiej

w Murzynowie Leśnym

 

 

3.

 

PIĘCZKOWO

 

Opłotowanie remizy strażackiej w Pięczkowie

 

 

 

4.

 

SULĘCINEK

 

Opłotowanie remizy strażackiej w Sulęcinku

 

 

 
Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki