WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Wybory Prezydenckie 2015

Obwieszczenie o obwodach głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KRZYKOSY

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia  30 października 2012r. w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie GminyKrzykosy. podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

 

Nr obwodu

 

Granice obwodu

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

1

 

Sołectwa:

Krzykosy, Solec

 

 

Zespół Szkół

w Krzykosach

ul. Główna 39

tel. 061 28 515 80

 

2

 

Sołectwa:

Pięczkowo, Witowo

 

Zespół Szkół w Pięczkowie

ul. Szkolna 5

tel. 061 28 515 81

Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

 

3

 

Sołectwa:

Sulęcin, Sulęcinek

 

Zespół Szkół

w Sulęcinku

ul. Szkolna 26

tel.  061 28 514 69

 

 

4

Sołectwa:

Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna

 

Szkoła Podstawowa

w Murzynowie Leśnym

ul. Poznańska 74

tel. 061 28 514 60

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach 700- 2100.

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r.

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 1 maja 2015 r.

Wójt
Andrzej Janicki