Informacje

Protokoły obwodowe

Ikona PDF Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 [430 KB]
Ikona PDF Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 [597 KB]
Ikona PDF Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 3 [620 KB]
Ikona PDF Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 4 [435 KB]

Praca Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 12 lipca 2020 r.

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Krzykosy
w dniu 12 lipca 2020 r. rozpoczynają pracę o godzinie 6.00

Postanowienie Nr 90/2020

POSTANOWIENIE NR 90/2020
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

    Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 261 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       

Paweł Myśliński   


 Załączniki do postanowienia nr 90/2020
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 138
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy:

 1. Magdalena Grzegorzewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Solec
 2. Marzena Elżbieta Janeczko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Luboniec
 3. Weronika Pamela Kaczmarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Sulęcin
 4. Natalia Maciejewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krzykosy
 5. Patryk Mendyka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Witowo
 6. Oskar Nowak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcin
 7. Romuald Serafin, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krzykosy
 8. Regina Stachowiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Orzechowo
 9. Łukasz Wojtaszak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Sulęcinek

Załącznik nr 139
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Pięczkowo:

 1. Judyta Biernacik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Pięczkowo
 2. Aleksandra Anna Dolniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Dominowo
 3. Anna Maria Kaczmarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Sulęcin
 4. Alicja Maria Pawlaczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Orzechowo
 5. Patrycja Rauhut-Surdyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Solec
 6. Anna Szymkowiak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Solec
 7. Andrzej Urbański, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Witowo
 8. Robert Krzysztof Wojciechowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Sulęcinek
 9. Marzena Wojtaszak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek

Załącznik nr 140
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek:

 1. Jadwiga Bajer, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek
 2. Sławomir Grzelka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Sulęcinek
 3. Anna Jóźwiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Miąskowo
 4. Kamila Agnieszka Kołacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Zaniemyśl
 5. Milena Anna Maciejewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krzykosy
 6. Milenia Poll, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcinek
 7. Patryk Piotr Szymkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Sulęcinek
 8. Katarzyna Ślebioda-Ochałek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Murzynowo Leśne
 9. Anna Taranczewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Sulęcinek
 10. Paulina Wiatr, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcin
 11. Mateusz Włodarczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Sulęcinek

Załącznik nr 141
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Murzynowo Leśne:

 1. Anna Teresa Dolniak-Wędzikowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Dominowo
 2. Marcin Małecki, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Murzynowo Leśne
 3. Marta Mańkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Murzynowo Leśne
 4. Agnieszka Emilia Nowak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcin
 5. Adrianna Ostropolska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Sulęcinek
 6. Sławomir Tomasz Owczarzak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcin
 7. Elżbieta Aleksandra Reimann, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Pięczkowo
 8. Agnieszka Rogacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krzykosy
 9. Anna Maria Wnuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Orzechowo

 

Protokół z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie II na terenie Gminy Krzykosy

Krzykosy, dnia 15 czerwca 2020 r.

Protokół
z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych
przez Komisarza Wyborczego w Koninie II
na terenie Gminy Krzykosy
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Urzędnik Wyborczy – Katarzyna Lepczyńska
Przedstawiciel Gminy Krzykosy – Bernadeta Świerczewska

    Do dnia 12 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynęły zgłoszenia na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z następujących komitetów wyborczych:

 1. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
 2. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA
 3. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA
 4. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO
 5. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA
 6. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.


    Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które złożone zostały w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., zachowały ważność.
    W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych była mniejsza niż 9 (w przypadku OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz mniejsza niż 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku), na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zmianami), dotyczącego powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II sporządził informację o możliwości zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 10.00. Termin losowania wyznaczony został na dzień 15 czerwca 2020 r. na godzinę 12.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

    W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY – 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 2 kandydatów na członków OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.

    Liczba kandydatów na członków obwodowych komisji wynosi po 9 osób (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku) – nie zachodzi więc potrzeba losowania.
    W związku z powyższym odwołane zostaje losowanie kandydatów wyznaczone na dzień 15 czerwca 2020 r. na godzinę 12.00.
    Niniejszy protokół podlega publikacji na BIP Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Podpisy:

/–/ Katarzyna Lepczyńska /–/ Bernadeta Świerczewska

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 1. BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;
 2. BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
 3. DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;
 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;
 5. JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;
 6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
 7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;
 8. TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
 9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;
 10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;
 11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.


Przewodniczący             
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak       

Informacja o losowaniach

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Krzykosy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 2, w liczbie 1,
 • Nr 3, w liczbie 1,
 • Nr 4, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II        
/-/ Paweł Myśliński  

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA
dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –
28 czerwca 2020 r.

    Zgodnie z Uchwałą Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. informuję, co następuje:

    Na podstawie § 6 ww. Uchwały zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zgłoszenie może zostać:

 1. doręczone bezpośrednio do urzędu gminy, o ile urząd zapewnia przyjmowanie interesantów;
 2. przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;
 3. w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, w szczególności w przypadku gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 2, w godzinach pracy urzędu, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Informuję, że w dniu 12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy w Krzykosach będzie nieczynny, w związku z czym zgłoszenia będą przyjmowane w wersji papierowej do dnia 10 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy, a w dniu 12 czerwca 2020 r. wyłącznie w wersji elektronicznej.

W przypadku dokonania zgłoszenia w sposób elektroniczny nie jest wymagany podpis elektroniczny; oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjną pocztą.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Pełnomocnika Wójta ds. Wyborów, Pani Bernadety Świerczewskiej: bernadeta.swierczewska@ug.krzykosy.pl, tel. 61 28 515 14 wew. 127 lub 517-353-861.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KONINIE II
z dnia 8 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Koninie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 
1 Sołectwa: Krzykosy, Solec.  Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39,
63-024 Krzykosy 
2 Sołectwa: Pięczkowo, Witowo.  Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5,
63-025 Pięczkowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Niepełnosprawni
3 Sołectwa: Sulęcin, Sulęcinek.  Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26,
63-023 Sulęcinek
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Niepełnosprawni
4 Sołectwa: Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna.  Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74,
63-023 Murzynowo Leśne


Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;


a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Krzykosy najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       
/-/ Paweł Myśliński 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

 Państwowa Komisja Wyborcza
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-711-51/20

   Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 r.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, co następuje:

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

I. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. imię ojca;
 3. datę urodzenia;
 4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 5. wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
 6. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).


Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania.
Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.
Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy.
W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. imię ojca;
 3. datę urodzenia;
 4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 5. adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą;
 6. adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce wpisania wyborcy w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą);
 7. numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego);
 8. adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula;
 9. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).


Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-8 konsul wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną pozostawione się bez rozpoznania.

Pomocnicze wzory zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju i za granicą stanowią załączniki do informacji.

II. Doręczenie pakietu wyborczego

Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy.
Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

III. Skład pakietu wyborczego

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

 1. koperta zwrotna;
 2. karta do głosowania;
 3. koperta na kartę do głosowania;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 5. instrukcja głosowania korespondencyjnego.


Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

IV. Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer ewidencyjny PESEL;
 3. własnoręczny podpis.


Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej).
Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą:

 1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu


należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.:

 1. wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,
 2. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).


Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do dnia 22 czerwca 2020 r., wysyła pakiet wyborczy (do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą), na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego, bądź są one w znacznym stopniu ograniczone, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

W przypadku głosowania za granicą kopertę zwrotną zawierającą:

 1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu


przesyła, na własny koszt, do właściwego konsula. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania. Wyborca może najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula. Wyborca może również w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej bądź taka możliwość jest w znacznym stopniu ograniczona, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy:

 1. umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;
 2. umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;
 3. niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
 4. którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.


Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się także we wskazanych przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodach głosowania w państwach, w których ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie możliwości prowadzenia głosowania w takiej formie. Informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej właściwego konsula.

Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak         


Załączniki:
Ikona PDF Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [152 KB]
Ikona PDF Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [152 KB]

Kalendarz wyborczy

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

    Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 293 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: E. Witek


Załączniki:

Ikona PDF POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [579 KB]

Uchwała Nr 129/2020

UCHWAŁA NR 129/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r.

w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

    Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.

§ 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Zbigniew Cieślak
Wojciech Sych

Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

Postanowienie Nr 49/2020

POSTANOWIENIE NR 49/2020
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

    Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 129 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       

Paweł Myśliński   Załącznik nr 85
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy:

 1. Paweł Piotr Furmaniak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Bieździadów
 2. Magdalena Grzegorzewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Solec
 3. Weronika Pamela Kaczmarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Sulęcin
 4. Natalia Maciejewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krzykosy
 5. Oskar Nowak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcin
 6. Sławomir Tomasz Owczarzak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcin
 7. Romuald Serafin, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krzykosy

 Załącznik nr 86
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Pięczkowo:

 1. Judyta Biernacik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Pięczkowo
 2. Katarzyna Maria Idczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Sulęcinek
 3. Anna Maria Kaczmarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Sulęcin
 4. Patrycja Rauhut-Surdyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Solec
 5. Krystian Senk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Pięczkowo
 6. Anna Szymkowiak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Solec

 Załącznik nr 87
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek:

 1. Aleksandra Józefa Furmaniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Solec
 2. Anna Jóźwiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Miąskowo
 3. Milena Anna Maciejewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krzykosy
 4. Milenia Poll, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcinek
 5. Patryk Piotr Szymkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Sulęcinek
 6. Katarzyna Ślebioda-Ochałek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Murzynowo Leśne
 7. Paulina Wiatr, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcin
 8. Klaudia Magdalena Wojtyś, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witowo

 Załącznik nr 88
gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Murzynowo Leśne:

 1. Agnieszka Borowczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Chocicza
 2. Sebastian Górnaś, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Miąskowo
 3. Marcin Małecki, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Murzynowo Leśne
 4. Agnieszka Emilia Nowak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sulęcin
 5. Dominika Agnieszka Stachowiak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krzykosy
 6. Elżbieta Maria Waśkowiak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Pięczkowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 1. BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;
 2. BOSAK Krzysztof, lat 37, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
 3. DUDA Andrzej Sebastian, lat 47, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;
 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;
 5. JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
 6. KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria, lat 63, wykształcenie wyższe socjologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkała w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;
 7. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
 8. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;
 9. TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
 10. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak       

Protokół z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych

Krzykosy, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Protokół
z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych
przez Komisarza Wyborczego w Koninie II
na terenie Gminy Krzykosy
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Urzędnik Wyborczy – Katarzyna Lepczyńska
Przedstawiciel Gminy Krzykosy – Bernadeta Świerczewska

    Do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00 do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 2. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku.


    W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych była mniejsza niż 9 (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz mniejsza niż 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku), na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), dotyczącego powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, Komisarz Wyborczy w Koninie II sporządził informację o możliwości zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 13.00. Termin losowania wyznaczony został na dzień 17 kwietnia 2020 r. na godzinę 12.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

    W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
    W związku z powyższym odwołane zostaje losowanie kandydatów wyznaczone na dzień 17 maja 2020 r. na godzinę 12.00. Uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych dokona Komisarz Wyborczy w Koninie II.
    Niniejszy protokół podlega publikacji na BIP Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Podpisy:

/–/ Katarzyna Lepczyńska          /–/ Bernadeta Świerczewska

Informacja dodatkowych zgłoszeniach kandydatów

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Krzykosy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 13.00 w formie elektronicznej do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 •  Nr 1, w liczbie 6,
 • Nr 2, w liczbie 6,
 • Nr 3, w liczbie 8,
 • Nr 4, w liczbie 7.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II      
/-/ Paweł Myśliński 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Krzykosy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 
1 Sołectwa: Krzykosy, Solec.  Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39,
63-024 Krzykosy 
2 Sołectwa: Pięczkowo, Witowo.  Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5,
63-025 Pięczkowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Niepełnosprawni
3 Sołectwa: Sulęcin, Sulęcinek.  Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26,
63-023 Sulęcinek
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Niepełnosprawni
4 Sołectwa: Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna.  Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74,
63-023 Murzynowo Leśne

  

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Krzykosy najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 10 maja 2020 r.

    Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. (znak pisma: ZPOW-571-32/20) informuję, co następuje:

    Na podstawie art. 182 § 5 oraz w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

    W związku z ograniczeniem pracy Urzędu Gminy w Krzykosach zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej. Proszę je przesyłać w formie skanu najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

    Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Pełnomocnika Wójta ds. wyborów, Pani Bernadety Świerczewskiej: bernadeta.swierczewska@ug.krzykosy.pl, tel. 61 28 515 14 wew. 127 lub 517-353-861

    W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja dla osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 16 marca 2020 r.

Wykaz znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.
„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.".

W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do jednej komisji wyborczej. Można być powołanym tylko jednej komisji wyborczej.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczone zostaną na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie w BIP.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale z dnia 17 lutego 2020 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Koninie. Informacja o dodatkowym naborze zostanie opublikowana w przypadku wystąpienia takich okoliczności, w BIP.
Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]".

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy w Koninie, do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

 • Przewodniczący komisji – 500 zł,
 • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
 • Członek komisji – 350 zł.


Wysokość diet określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

W przypadku przeprowadzenia II tury głosowania, w dniu 24 maja 2020 r., diety przysługują w tej samej wysokości co w I turze.

Ponadto należy zauważyć, że:

 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
 • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.

Informacja Wójta Gminy Krzykosy z dnia 5 marca 2020 r.

INFORMACJA
WÓJTA
GMINY KRZYKOSY
z dnia 5 marca 2020 r.

    Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 t.j.) w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Lp.  Miejscowość Szczegółowa lokalizacja
1.  Garby  Sołecka tablica ogłoszeń
2.  Krzykosy  Sołecka tablica ogłoszeń
Opłotowanie Zespołu Szkół
3.  Miąskowo  Sołecka tablica ogłoszeń
4.  Młodzikowo  Sołecka tablica ogłoszeń
5.  Młodzikówko  Sołecka tablica ogłoszeń
6.  Murzynowo Leśne  Sołecka tablica ogłoszeń
Opłotowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
7.  Pięczkowo  Sołecka tablica ogłoszeń
Opłotowanie Zespołu Szkół
8.  Solec  Sołecka tablica ogłoszeń
9.  Sulęcin  Sołecka tablica ogłoszeń
10.  Sulęcinek  Sołecka tablica ogłoszeń
Opłotowanie Zespołu Szkół
11.  Wiosna  Sołecka tablica ogłoszeń
12.  Witowo  Sołecka tablica ogłoszeń


Wójt Gminy Krzykosy 

/-/ inż. Andrzej Janicki

Uchwała nr 28/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r.

Ikona PDF Uchwała nr 28/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. [pdf]