WAŻNE!
Unia Europejska

Informacje, aktualności, ogłoszenia

Nowy sprzęt dla pięczkowskich strażaków

Dodano: 2024-07-12 13:25:00 Autor: User
 

Druhowie z OSP Pieczkowo mogą już korzystać nowego sprzętu. Zakup zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie" zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

 
 

LZW: Ogłoszenie o naborze

Dodano: 2024-07-08 14:22:00 Autor: User
 

Logo Lider Zielonej Wielkopolski

Lokalna Grupa Działania
Lider Zielonej Wielkopolski
ul.

 
 

Badania ankietowe 2024

Dodano: 2024-07-08 10:14:26 Autor: User
 

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie Gminy Krzykosy:

 • w okresie 1-22.07.2024 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ);
 • w III kwarta
 
 

6 lipca PSZOK czynny krócej

Dodano: 2024-07-04 13:17:42 Autor: User
 

Informujemy, że dnia 6 lipca 2024 r. (sobota) gminny PSZOK będzie czynny do godz. 10.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 

Remont zabytkowego neogotyckiego kościoła p.w. św. Katarzyny w Solcu

Dodano: 2024-07-01 11:09:00 Autor: User
 

Polski Ład

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 01.07.2024 r.

Gmina Krzykosy w imieniu Parafii pw. Św. Katarzyny w Solcu zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. „Remont zabytkowego neogotyckiego kościoła p.w. św. Katarzyny w Solcu"
w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Więcej informacji oraz dokumentacja zamówienia:
 

 

Transmisja z III Sesji Rady Gminy Krzykosy (kadencja 2024 - 2029)

Dodano: 2024-05-07 08:37:00 Autor: User
 
 
 

Konkurs „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Dodano: 2023-05-29 15:42:02 Autor: User
 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja".

Prace można zgłaszać do 31 maja 2023 r.

 
 

LII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2023-05-24 07:18:23 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.5.2023

Krzykosy, 23 maja 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LII Sesja Rady Gminy
Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Krzykosy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzykosy na lata 2023-2027
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
 14. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.
 
 

V edycja konkursu "Działaj Lokalnie"

Dodano: 2023-05-17 09:15:00 Autor: User
 

Zaproszenie do udziału w V edycji konkursu Działaj Lokalnie

 
 

Uwaga: Znaleziono okulary korekcyjne!

Dodano: 2023-05-16 14:55:37 Autor: User
 

Dziś na parkingu przed budynkiem urzędu znaleziono okulary korekcyjne.
Okulary są do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach.

 
 

Nielimitowana sprzedaż końcowa węgla. Gmina Krzykosy obniża cenę.

Dodano: 2023-05-11 13:16:18 Autor: User
 

Zdjęcie przedstawia węgiel

W związku z przystąpieniem Gminy Krzykosy do sprzedaży końcowej nielimitowanej wyprzedaży węgla po preferencyjnej cenie Wójt Gminy Krzykosy informuje, iż z dniem 11.05.2023 obniża zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do kwoty 1.800,00 zł za tonę oraz wprowadza nielimitowany zakup

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, które otrzymały dodatek węglowy. Zakupu mogą dokonać mieszkańcy gminy Krzykosy oraz innych gmin (dla mieszkańców z innych gmin obowiązuje zaświadczenie* załączone do wniosku o otrzymanym dodatku węglowym).

 
 

UWAGA MIESZKAŃCY SULĘCINKA! Przerwa w dostawach wody

Dodano: 2023-04-24 10:16:10 Autor: User
 

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że

w dniu 26 kwietnia 2023 roku w godzinach od 8.00 do 10.00.

 
 

Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach nieczynne

Dodano: 2023-04-19 09:43:52 Autor: User
 

W dniu 2 maja 2023 roku (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej)
Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą nieczynne.

 

 

Ankieta Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski

Dodano: 2023-04-12 14:18:03 Autor: User
 

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która stanowi uzupełnienie diagnozy obszaru LGD, co z pewnością pomoże w jak największym stopniu uwzględnić w nowej LSR zidentyfikowane potrzeby. Link do ankiety: https://

 
 

7 kwietnia 2023 r. Urząd Gminy oraz OPS czynne krócej

Dodano: 2023-04-03 13:57:08 Autor: User
 

W dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek)

Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

będą czynne do godz.

 
 

Ograniczona czasowo obsługa interesantów w zakresie dowodów osobistych w dniu 31.03.2023 r.

Dodano: 2023-03-29 11:56:00 Autor: User
 

Urząd Gminy w Krzykosach
informuje,

iż w związku z pracami serwisowymi w Systemie Rejestrów Państwowych
w dniu 31 marca br.

 
 

Badania ankietowe kwiecień 2023

Dodano: 2023-03-29 12:02:07 Autor: User
 

Baner GUS

Informacja ogólna o badaniu:
W terminie od 3 kwietnia do 31 maja 2023 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach). Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/

 
 

L Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2023-03-23 13:46:02 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.3.2023

Krzykosy, 21 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się L Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Krzykosy i Gminy Miłosław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Orzechowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Młodzikówko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie Sesji.
 
 

Badanie budżetu czasu ludności

Dodano: 2023-03-09 11:23:00 Autor: User
 

Logo GUS Badanie Ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie GMINY KRZYKOSY realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

 
 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Dodano: 2023-02-17 17:52:00 Autor: User
 

Nagłówek z logo IMGW oraz danymi teleadresowymi

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień: zagrożenia Silny wiatr/ 2
Obszar: województwo wielkopolskie powiat średzki
Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.02.2023 do godz. 09:00 dnia 18.02.2023
Przebieg: Prognozuje się

 
 

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 3 lutego 2023 r.

Dodano: 2023-02-08 13:04:00 Autor: User
 

Obwieszczeni Starosty Średzkiego z dnia 3 lutego 2023 r.

 

 

Planowana wymiana części wodomierzy w miejscowości Pięczkowo

Dodano: 2023-02-02 09:31:41 Autor: User
 

W dniach od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. planowana jest wymiana części wodomierzy w miejscowości Pięczkowo.

Prosimy o wyrozumiałość i o umożliwienie wejścia wykonawcy na teren posesji.

 
 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja na terenie powiatu średzkiego w roku 2023

Dodano: 2023-01-31 11:49:15 Autor: User
 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Na terenie Powiatu Średzkiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5 (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:
  - poniedziałek – od godz. 8.00 do 12.00,
  - wtorek - od godz. 12.00 do 16.00,
  - środa - od godz. 11.00 do 15.00,
  - czwartek - od godz. 12.00 do 16.00,
  - piątek - od godz. 8.00 do 12.00.
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (obsługiwany przez Fundację „Auditorium" z siedzibą we Wrześni, przy ul. Świdnickiej 34), według poniższego harmonogramu:
  Dominowo, ul. Centralna 7 (Urząd Gminy)
  środy – od godz. 7.30 do godz. 11.30,
  Krzykosy, ul. Główna 37 lokal nr 4 (Urząd Gminy)
  czwartki – od godz. 7.30 do godz. 11.30,
  Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8 (Gminny Ośrodek Kultury)
  poniedziałki i wtorki – od godz. 7:30 do godz. 11.30,
  Zaniemyśl, ul. Średzka 9 (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
  piątki – od godz. 11.00 do godz. 15.00.


Udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą oraz Zaniemyślu odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 61 286 62 27, w godzinach 8:00 – 14:00, e-mailem na adres: oks@powiatsredzki.pl lub on-line: https://np.ms.gov.pl/wielkopolskie/sredzki

W punkcie znajdującym się w Nowym Mieście nad Wartą istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradni

 
 

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w 2023 roku

Dodano: 2023-01-30 14:31:24 Autor: User
 

Węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 9 w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Krzykosy przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z realizacją do dnia 30.04.2023 r.

 
 

Warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Dodano: 2023-01-18 10:33:45 Autor: User
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU

zaprasza na warsztaty pn.:

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

 • opłaty za korzystanie ze środowiska - 25 stycznia 2023 r.
 • sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - 26 stycznia 2023 r.

Warsztaty odbędą się w godzinach od 9.00 do 12.00,
w formie on-line poprzez platformę zoom.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

 
 

XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2022-07-07 09:34:00 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.1.2023

Krzykosy, 9 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 12 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 6. Zakończenie Sesji.
 
 

Przebudowa ulicy Rzecznej w miejscowości Pięczkowo

Dodano: 2023-01-04 11:43:36 Autor: User
 

Gmina Krzykosy w 2022 roku przy udziale środków finansowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego przebudowała ulicę Rzeczną w miejscowości Pięczkowo o łącznej długości 605 mb i wartości 975.787,64 zł. W ramach inwestycji wykonana został nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8,0 cm na podbudowie z chudego betonu grubości 25,0 cm oraz nawierzchnia asfaltowa o grubości 7,0 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 25,0 cm. Wartość dofinansowania wyniosła 160.000,00 zł.

 
 

23 grudnia 2022 r. Urząd Gminy oraz OPS w Krzykosach czynne krócej

Dodano: 2022-12-21 08:41:43 Autor: User
 

W dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek)
Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

 
 

Pierwsze transporty węgla dotarły na teren Gminy Krzykosy

Dodano: 2022-12-13 14:19:57 Autor: User
 

Pierwsze transporty węgla dotarły dziś do składów węgla w Sulęcinku.

Zamierzamy niezwłocznie uruchomić preferencyjną sprzedaż węgla osobom uprawnionym.

Mieszkańcy, którzy złożyli „WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO" i został on pozytywnie zweryfikowany, zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie elektronicznej (e-mail – jeśli wnioskodawca wskazał we wniosku), SMS lub telefonicznie w celu omówienia szczegółów transakcji. Obecnie czekamy za dostawą węgla kamiennego 8-25 mm.

 

 

Aktualizacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych za pośrednictwem samorządów

Dodano: 2022-12-07 14:17:24 Autor: User
 

Gmina Krzykosy będzie mogła kupić węgiel od importerów za maksymalnie 1,5 tyś. zł za tonę, a następnie będzie sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Wynikająca różnica 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu, magazynowanie, załadunek usługa ważenia itp. Wyżej wymieniona cena będzie obejmowała dowóz do wnioskodawcy mieszkającego na terenie Gminy Krzykosy.

 
 

Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Dodano: 2022-11-17 11:18:00 Autor: User
 

50-lecie 2022

W dniu 15 listopada 2022r.

 
 

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – ciąg dalszy

Dodano: 2022-11-10 08:52:46 Autor: User
 

Zdjęcie przedstawia węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Krzykosy informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 
 

Konsultacje projektu na rok 2023

Dodano: 2022-11-10 07:29:00 Autor: User
 

Krzykosy, dnia 4 listopada 2022 r.

KONSULTACJE
projektu na rok 2023 "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 190/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

 
 

Nowy sprzęt dla pięczkowskich strażaków

Dodano: 2022-10-31 11:04:00 Autor: User
 

Nowy sprzęt dla pięczkowskich strażaków Logo akcji: Wzmocnij Swoje Otoczenie 

 

Komunikat dotyczący dystrybucji węgla przez gminę

Dodano: 2022-10-25 19:14:15 Autor: User
 

Na fotografii widać składowany węgiel

Gmina Krzykosy, w celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w węgiel na sezon grzewczy 2022/2023, podjęła decyzję o przystąpieniu do rządowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla po preferencyjnych cenach za pośrednictwem samorządów.

Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W miarę

 
 

Seniorze, przyjdź do ZUS!

Dodano: 2022-10-04 09:36:00 Autor: User
 

ZUS Logo

Informacja prasowa

Jak co roku, w październiku, wspólnie z partnerami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspiera osoby starsze. Informuje, edukuje i wyjaśnia kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, bezpieczeństwem i zdrowiem seniorów.

Wydarzenia w ramach tegorocznej akcji pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo" będą się odbywały w całym kraju, a udział w nich jest bezpłatny. Z myślą o seniorach, po raz kolejny, wydaliśmy również publikację „ZUS dla Seniora" – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 
 

Szkolenie chemizacyjne

Dodano: 2022-10-04 08:47:30 Autor: User
 

Szkolenie chemizacyjne Plakat

 
 

„Arkusz pomysłu" dla przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców

Dodano: 2022-09-29 10:03:00 Autor: User
 

W związku z trwającymi pracami nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań, jakie chcielibyście Państwo realizować na obszarze działania LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Poniżej zamieszczamy „arkusz pomysłu", na którym możecie Państwo zgłaszać swoje propozycje.

Wypełnione arkusze pomysłu należy przekazać do Lokalnej Grupy Działania:

 • osobiście w biurze lub
 • pocztą (adres: Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski", ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wielkopolska), lub
 
 

UWAGA! Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodano: 2022-09-28 14:52:33 Autor: User
 

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Krzykosach można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)

Wszelkie niezbędne druki:
• wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
• klauzula informacyjna,

dostępne są do pobrania ze stron WWW i BIP (zakładka Druki do pobrania → Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)) oraz w pokoju numer 3 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

 
 

Strażacy z Pięczkowa pozyskają nowy sprzęt i umundurowanie

Dodano: 2022-09-23 09:04:00 Autor: User
 

Strażacy z Pięczkowa pozyskają nowy sprzęt i umundurowanie Logo akcji: Wzmocnij Swoje Otoczenie 

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS- II Oddział w Poznaniu

Dodano: 2022-09-19 09:38:00 Autor: User
 

ZUS Logo

Bydgoszcz, 16 września 2022 r.

„Praca i pasja!" - to hasło tegorocznego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Przez cały wrzesień we wszystkich oddziałach ZUS odbywają się ciekawe wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

II Oddział ZUS w Poznaniu Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizuje w środę, 21 września. W godz. 10-13.00 w siedzibie Oddziału przy Starołęckiej 31 na chętnych będą czekać eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Banku Pocztowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jednym miejscu zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące np. renty, świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czy dodatku pielęgnacyjnego. Dowiedzą się także jaką pomoc finansową mogą uzyskać ze środków PFRON, jak wyjechać turnus rehabilitacyjny czy do sanatorium z ZUS i NFZ. W trakcie wydarzenia będzie można również wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, a także uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta.

Ponadto będzie można również oglądać wystawę prac materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych oraz eksponaty z muzeum tyflologicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Od początku września trwa również cykl dyżurów telefonicznych i szkoleń, w trakcie których można zapytać ekspertów np. o zasiłek chorobowy, przeliczanie emerytur i rent, rozpoczynanie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, czy świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

 • 21 września, godz. 10-13.00 nr tel. 505 751 758 - świadczenia z tytułu niezdolności do pracy,
 • 27 września, godz. 12-14.00 nr tel. 61 424 06 50 - przeliczanie emerytur i rent – kto i kiedy może skorzystać,
 • 11 października, godz. 10-13.00 nr tel. 505 751 758 - świadczenia z ZUS dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.


Szczegółowy harmonogram szkoleń:

 • 22 września – „Zmiany z zasiłkach od stycznia br. wynikające z ustawy o racjonalizacji Systemu Ubezpieczeń Społecznych"
 • 27 września – „Uprawnienia pracownicze dla osób z niepełnosprawnościami"
 • 28 września – „Szkolenie dla osób z niepełnosprawnością, które planują rozpocząć działalność gospodarczą"
 • 4 i 11 października – „Prawo do zasiłku chorobowego – wymagana dokumentacja"


Zapisy na szkolenie przyjmujemy do ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego szkolenie pod adresem: szkolenia_poznan2@zus.pl.

W ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością dodatkowo zaplanowaliśmy spotkania eksperckie:

 • 20 września, godz. 10-12.00, Gniezno, Stowarzyszenie „Razem" ul. Kolejowa 2
  – w programie: porady ekspertów ZUS, punkt zakładanie PUE ZUS,
 • 20 i 27 września, godz. 9-12.00, Słupca, Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Batorego 1
  – w programie: prelekcja- „Prawo do rety z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej", porady eksperckie doradcy emerytalnego, punkt zakładania PUE ZUS,
 • 21 września, godz. 10-12.00, Konin, siedziba Akademii Życia i Samodzielności "Mieszkanie treningowe" Fundacja Podaj Dalej
  – w programie: dyżur ekspercki dotyczący zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnień pracowniczych, punkt zakładanie PUE ZUS,
 • 23 września, godz. 9-12.00, ZUS w Turku
  – w programie: dyżur pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, punkt informacyjny, rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością,
 • 27 września, godz. 13.30-15.00, Września, Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Sikorskiego 36
  – w programie: punkt informacyjny,
 • 28 września, godz. 10-11.30, ZUS w Kole
  – w programie: porady ekspertów ZUS, punkt zakładania PUE ZUS, dyżur pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, szkolenie dla osób z niepełnosprawnością, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • 29 września, godz. 15-17.00, Śrem, Stowarzyszenie "Jasny Horyzont", ul. Mickiewicza 5
  – w programie: warsztaty mające na celu upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, uaktywnienie i integrację osób z niepełnosprawnością podczas wspólnego wykonywania latawca z logo ZUS,
 • 30 września, godz. 9-12.00, Turek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  – w programie: porady ekspertów ZUS, punkt zakładanie PUE ZUS.

Tu sprawdzisz co się będzie działo w Twojej okolicy
https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/dzialania-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosci

 
 

LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

Dodano: 2022-09-19 08:59:14 Autor: User
 

LGD Lider Zielonej Wielkopolski - loga

LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących zakresów:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 23/2022 oraz 24/2022)
 • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 25/2022)


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.09.2022r. do 03.10.2022 r. do godziny 15:30 - Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.lide

 
 

Nie chcesz stracić renty rodzinnej, pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły!

Dodano: 2022-09-19 08:50:00 Autor: User
 

ZUS Logo

Bydgoszcz, 8 września 2022 r.

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień, formalności w ZUS muszą dopełnić do końca września, a następnie do końca października. Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów- do końca października. Pozostali studenci na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października.

 
 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców - Centralny Port Komunikacyjny - Studium dla linii Kolei Dużych Prędkości Sieradz-Poznań

Dodano: 2022-08-25 13:53:00 Autor: User
 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla budowy linii kolejowej nr 85

Więcej informacji pod adresem: 

 
 

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Dodano: 2022-08-23 13:42:44 Autor: User
 

Baner Zdrowa Aorta

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 30.09.2022r. w Środzie Wielkopolskiej w Szpitalu Medicus-Bonus na ul. Armii Poznań 3.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

 
 

UWAGA! Można już składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Dodano: 2022-08-16 12:06:00 Autor: User
 

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Krzykosach można już składać wnioski o dodatek węglowy (3 000 zł)

Wszelkie niezbędne druki:
• wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
• informacja w sprawie przyznania dodatku węglowego,
• klauzula informacyjna,

dostępne są do pobrania ze stron WWW i BIP (zakładka Druki do pobrania → Dodatek węglowy) oraz w pokoju numer 3 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

 
 

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: pozostałe miejscowości

Dodano: 2022-08-16 13:52:00 Autor: User
 

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BOGUSŁAWKI, BOROWO, GARBY, KAŹMIERKI, MIĄSKOWO, MŁODZIKOWO, MŁODZIKÓWKO, MURZYNOWIEC LEŚNY, MURZYNOWO LEŚNE, MURZYNÓWKO, PRZYMIARKI, SULĘCIN, SULĘCINEK

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 19.08.2022 (PIĄTEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00
 2. 20.08.2022 (SOBOTA) w godz. 10.00-17.00
 3. 23.08.2022 (WTOREK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00


MIEJSCE ODBIORU: GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SULĘCINKU

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

 
 

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: Baba, Krzykosy, Lubrze, Małoszki, Solec

Dodano: 2022-08-16 13:42:00 Autor: User
 

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BABA, KRZYKOSY, LUBRZE, MAŁOSZKI, SOLEC

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 24.08.2022 (ŚRODA) w godz. 15.00-18.00
 2. 25.08.2022 (CZWARTEK) w godz. 15.00-18.00
 3. 26.08.2022 (PIĄTEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 15.00-18.00


MIEJSCE ODBIORU: MAGAZYNY ZA SKLEPEM/APTEKĄ W KRZYKOSACH

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtys

 
 

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: Bronisław, Pięczkowo, Wiktorowo, Witowo, Wiosna, Wygranka

Dodano: 2022-08-16 13:38:00 Autor: User
 

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BRONISŁAW, PIĘCZKOWO, WIKTOROWO, WITOWO, WIOSNA, WYGRANKA

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 20.08.2022 (SOBOTA) w godz. 10.00-14.00
 2. 22.08.2022 (PONIEDZIAŁEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-19.00
 3. 23.08.2022 (WTOREK) w godz. 16.00-19.00


MIEJSCE ODBIORU: ŚWIETLICA WIEJSKA PRZY UL. POWSTAŃCÓW WLKP. W PIĘCZKOWIE

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

 
 

Komunikat kąpieliskowy nr 28

Dodano: 2022-08-10 13:08:18 Autor: User
 
 
 

Zgłoś się do Akademii Młodzieżowych Liderów! Startuje projekt społeczno-edukacyjny dla młodzieży z Wielkopolski.

Dodano: 2022-08-03 08:19:08 Autor: User
 

Wystartował nabór do AKADEMII MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji! Poszukujemy młodzieży w wieku 16-24 lata z województwa wielkopolskiego. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Co oferujemy?

 • 3 weekendowe zjazdy szkoleniowe w Poznaniu (zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz doświadczonych trenerów)
 • 5 webinariów edukacyjnych
 • 2000 zł na realizację społecznej inicjatywy


Dzięki nam zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in z zakresu funkcjonowania NGO, fundraisingu, komunikacji, wystąpień publicznych i debat, kreowania wizerunku, zarządzania projektami społecznymi.

 
 

78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Dodano: 2022-07-29 07:35:13 Autor: User
 

78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Dla upamiętnienia 78.