WAŻNE!
Unia Europejska

Informacje, aktualności, ogłoszenia

Pierwsza strona ulotki Zostań Średzkim Policjantem

Dodano: 2024-04-12 14:29:00 Autor: User
 

Pierwsza strona ulotki Zostań Średzkim Policjantem

 
 

Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach nieczynne

Dodano: 2024-04-11 09:03:00 Autor: User
 

W dniu 2 maja 2024 roku (czwartek)
Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą nieczynne.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/

 
 

Punkt nieodpłatnych porad prawnych nieczynny 2 maja 2024 r. w Krzykosach

Dodano: 2024-04-11 10:04:54 Autor: User
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2024 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w gminie Krzykosy przy ul. Głównej 37 będzie nieczynny. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z porad w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 27 w Krzykosach w dniu 4 maja 2024 r. w godz.

 
 

Pomiar pól elektromagnetycznych

Dodano: 2024-03-28 08:40:08 Autor: User
 

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacie-o-planowanvch-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizo

 
 

LXII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2024-01-24 13:46:00 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.2.2024 

Krzykosy, 19 marca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 14. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.
 
 

29 marca 2024 r. Urząd Gminy i OPS czynne krócej

Dodano: 2024-03-25 14:53:00 Autor: User
 

INFORMACJA

W dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek)
Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą czynne do godz.

 
 

Plany budowy sieci szybkiego Internetu na terenie Gminy Krzykosy

Dodano: 2024-03-11 14:21:00 Autor: User
 

Krzykosy, 8 marca 2024 r.

Sołtysi
Gminy Krzykosy

Plany budowy sieci szybkiego Internetu na terenie Gminy Krzykosy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisała umowę z FIBEE i SPÓŁKA z o.o. na dofinansowanie budowy infrastruktury szybkiego internetu w obszarze, w którym znajduje się nasza Gmina. Kwota dofinansowania to ponad 25 mln zł. Dzięki ogromnym staraniom znaleźliśmy się w pierwszym konkursie dotyczącym budowy sieci dostępu do bardzo szybkiego internetu, realizowanym ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu przedsięwzięciu w zasięgu sieci światłowodowej znajdą się kolejne gospodarstwa domowe. W Gminie Krzykosy będzie ich 975. Projekt będzie realizowany etapami, co oznacza, że gospodarstwa domowe będą sukcesywnie obejmowane zasięgami sieci.

 
 

System teleinformatyczny e-Urząd umożliwia dokonywanie płatności online

Dodano: 2024-02-05 15:14:24 Autor: User
 

Obraz przedstawia menu główne portalu e-Urząd z kafelkami pozwalającymi na wybór interesującego nas tematu i paskiem bocznym z rozszerzonym wyborem akcji.

Przygotowaliśmy dla Państwa system, dzięki któremu mogą Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach (od gruntów i nieruchomości, środków transportowych) i opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawdzić aktualny stan zobowiązań oraz dokonać ich płatności.

Płatności przez portal e-Urząd realizowane są w oparciu o pośrednika płatności Autopay, który pozwoli użytkownikowi portalu na uiszczenie należności za pośrednictwem wszystkich znanych banków w Polsce, jak również za pośrednictwem systemu BLIK.

 
 

Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2024

Dodano: 2024-03-04 11:16:44 Autor: User
 
 
 

Ćwiczenia Dragon 2024

Dodano: 2024-03-04 11:10:22 Autor: User
 

Dragon-24 wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia.
Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.
Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

 
 

KOMUNIKAT DGRSZ - Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Dodano: 2024-02-13 13:46:44 Autor: User
 

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

 
 

Można ponownie składać wnioski o dodatek osłonowy

Dodano: 2024-01-24 13:49:57 Autor: User
 

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

 
 

UWAGA! 28 grudnia 2023 r. skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

Dodano: 2023-12-27 09:50:22 Autor: User
 

Urząd Gminy Krzykosy informuje, że w czwartek,

28 grudnia 2023 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane tylko do godz.

 
 

22 i 29 grudnia 2023 r. Urząd Gminy oraz OPS czynne krócej

Dodano: 2023-12-20 07:41:31 Autor: User
 

W dniach 22 i 29 grudnia 2023 r.

Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

będą czynne do godz.

 
 

LX Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2023-12-19 08:34:17 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.13.2023

Krzykosy, 18 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2024-2031:
  a) Przedstawienie projektu uchwały;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy;
  c) Dyskusja;
  d) Głosowanie projektu uchwały.
 9. Uchwalenie budżetu na 2024 rok:
  a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  c) Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy;
  d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  e) Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie;
  f) Głosowanie projektu uchwały.
 10. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Sesji.
 
 

Zastrzeżenie numeru PESEL

Dodano: 2023-11-29 11:44:03 Autor: User
 

17 listopada 2023 roku w życie weszły przepisy umożliwiające zastrzeżenie numeru PESEL. Chodzi o ograniczenie skutków kradzieży tożsamości.

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o walkę z wyłudzaniem środków finansowych poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę bez jej wiedzy i zgody.

 
 

LVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2023-11-20 08:48:00 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.11.2023

Krzykosy, 16 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na terenie gminy Krzykosy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/
 
 

UWAGA: Przerwa w dostawie wody dla miejscowości Murzynowo Leśne, Garby, Miąskowo

Dodano: 2023-11-16 11:47:00 Autor: User
 

UWAGA MIESZKAŃCY!

Wójt Gminy Krzykosy informuje,
że w dniu 20 listopada 2023 roku w godzinach od 8.30 do 13.00
nastąpi przerwa w dostawie wody
dla miejs

 
 

Badanie budżetu czasu ludności

Dodano: 2023-11-09 15:59:39 Autor: User
 

Badanie budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

 
 

Badanie budżetów gospodarstw domowych

Dodano: 2023-11-09 15:58:25 Autor: User
 

Badanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych.

 
 

Konsultacje projektu na rok 2024

Dodano: 2023-11-03 14:20:28 Autor: User
 

Krzykosy, dnia 31 października 2023 r.

KONSULTACJE
projektu na rok 2024 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2024 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d

 
 

LVII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2023-05-24 07:18:00 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.10.2023

Krzykosy, 19 października 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie Gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.
 
 

ZUS: II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza na serię dyżurów telefonicznych

Dodano: 2023-08-17 12:48:00 Autor: User
 

ZUS Informacja prasowa

Informacja prasowa

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza na serię dyżurów telefonicznych. W ramach najbliższych wydarzeń będzie się można dowiedzieć między innymi na temat małego ZUS +, PUE i 800+.

Harmonogram wydarzeń:
dyżur telefoniczny - Inspektorat w Śremie

 
 

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności będą nieczynne

Dodano: 2023-08-07 09:54:00 Autor: User
 

W dniu 7 sierpnia 2023 r.
w godzinach 11:30 – 14:00
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności będą nieczynne.

 
 

Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach nieczynne

Dodano: 2023-08-03 17:02:00 Autor: User
 

W dniu 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek)
Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą nieczynne.

Wójt Gminy Kr

 
 

UWAGA ROLNICY: Zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r.

Dodano: 2023-07-24 08:23:07 Autor: User
 

Podstawą oszacowania szkód jest, złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą", która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego.

Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie.

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane.

Wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.


 

 

UWAGA! Sprzedaż końcowa węgla

Dodano: 2023-06-19 08:34:00 Autor: User
 

Na zdjęciu widać węgiel wraz z wbitą w niego łopatą oraz biały napis Sprzedaż końcowa węgla na bordowym tle

Do sprzedaży pozostało około 50 ton groszku. Nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową zakończy się nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Wnioski są rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Cena węgla wynosi 1800,00 zł brutto za tonę.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

 
 

UWAGA! Schemat objazdu w m. Borowo w dniach 14.06 - 27.06.2023 r.

Dodano: 2023-06-13 12:56:11 Autor: User
 

Firma Drogowa Begier Sławomir SKA informuje, że objazd na czas zamknięcia skrzyżowania w m.

 
 

ASF: Obszar objęty ograniczeniami I (000 I - strefa niebieska)

Dodano: 2023-06-07 14:06:00 Autor: User
 

Wybory ławników na kadencję 2023-2027

Dodano: 2023-06-02 12:57:22 Autor: User
 

Krzykosy, 2 czerwca 2023 r.

INFORMACJA
WYBORY ŁAWNIKÓW

Informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 r. Rada Gminy Krzykosy będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na ławników:
a) do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. – 2 ławników
b) do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
c) do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2 ławników

 
 

Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2022 rok na Sesji Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2023-05-31 08:53:00 Autor: User
 

Informuję, że w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

 
 

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Dodano: 2023-05-30 12:46:00 Autor: User
 

Logo EUCPN

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie
V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

 
 

Transmisja z LII Sesji Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2022-12-12 08:47:00 Autor: User
 
 
 

Konkurs „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Dodano: 2023-05-29 15:42:02 Autor: User
 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja".

Prace można zgłaszać do 31 maja 2023 r.

 
 

LII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2023-05-24 07:18:23 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.5.2023

Krzykosy, 23 maja 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LII Sesja Rady Gminy
Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Krzykosy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzykosy na lata 2023-2027
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
 14. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.
 
 

V edycja konkursu "Działaj Lokalnie"

Dodano: 2023-05-17 09:15:00 Autor: User
 

Zaproszenie do udziału w V edycji konkursu Działaj Lokalnie

 
 

Uwaga: Znaleziono okulary korekcyjne!

Dodano: 2023-05-16 14:55:37 Autor: User
 

Dziś na parkingu przed budynkiem urzędu znaleziono okulary korekcyjne.
Okulary są do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach.

 
 

Nielimitowana sprzedaż końcowa węgla. Gmina Krzykosy obniża cenę.

Dodano: 2023-05-11 13:16:18 Autor: User
 

Zdjęcie przedstawia węgiel

W związku z przystąpieniem Gminy Krzykosy do sprzedaży końcowej nielimitowanej wyprzedaży węgla po preferencyjnej cenie Wójt Gminy Krzykosy informuje, iż z dniem 11.05.2023 obniża zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do kwoty 1.800,00 zł za tonę oraz wprowadza nielimitowany zakup

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, które otrzymały dodatek węglowy. Zakupu mogą dokonać mieszkańcy gminy Krzykosy oraz innych gmin (dla mieszkańców z innych gmin obowiązuje zaświadczenie* załączone do wniosku o otrzymanym dodatku węglowym).

 
 

UWAGA MIESZKAŃCY SULĘCINKA! Przerwa w dostawach wody

Dodano: 2023-04-24 10:16:10 Autor: User
 

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że

w dniu 26 kwietnia 2023 roku w godzinach od 8.00 do 10.00.

 
 

Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach nieczynne

Dodano: 2023-04-19 09:43:52 Autor: User
 

W dniu 2 maja 2023 roku (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej)
Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą nieczynne.

 

 

Ankieta Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski

Dodano: 2023-04-12 14:18:03 Autor: User
 

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która stanowi uzupełnienie diagnozy obszaru LGD, co z pewnością pomoże w jak największym stopniu uwzględnić w nowej LSR zidentyfikowane potrzeby. Link do ankiety: https://

 
 

7 kwietnia 2023 r. Urząd Gminy oraz OPS czynne krócej

Dodano: 2023-04-03 13:57:08 Autor: User
 

W dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek)

Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

będą czynne do godz.

 
 

Ograniczona czasowo obsługa interesantów w zakresie dowodów osobistych w dniu 31.03.2023 r.

Dodano: 2023-03-29 11:56:00 Autor: User
 

Urząd Gminy w Krzykosach
informuje,

iż w związku z pracami serwisowymi w Systemie Rejestrów Państwowych
w dniu 31 marca br.

 
 

Badania ankietowe kwiecień 2023

Dodano: 2023-03-29 12:02:07 Autor: User
 

Baner GUS

Informacja ogólna o badaniu:
W terminie od 3 kwietnia do 31 maja 2023 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach). Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/

 
 

L Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2023-03-23 13:46:02 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.3.2023

Krzykosy, 21 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się L Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Krzykosy i Gminy Miłosław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Orzechowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Młodzikówko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie Sesji.
 
 

Badanie budżetu czasu ludności

Dodano: 2023-03-09 11:23:00 Autor: User
 

Logo GUS Badanie Ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie GMINY KRZYKOSY realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

 
 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Dodano: 2023-02-17 17:52:00 Autor: User
 

Nagłówek z logo IMGW oraz danymi teleadresowymi

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień: zagrożenia Silny wiatr/ 2
Obszar: województwo wielkopolskie powiat średzki
Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.02.2023 do godz. 09:00 dnia 18.02.2023
Przebieg: Prognozuje się

 
 

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 3 lutego 2023 r.

Dodano: 2023-02-08 13:04:00 Autor: User
 

Obwieszczeni Starosty Średzkiego z dnia 3 lutego 2023 r.

 

 

Planowana wymiana części wodomierzy w miejscowości Pięczkowo

Dodano: 2023-02-02 09:31:41 Autor: User
 

W dniach od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. planowana jest wymiana części wodomierzy w miejscowości Pięczkowo.

Prosimy o wyrozumiałość i o umożliwienie wejścia wykonawcy na teren posesji.

 
 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja na terenie powiatu średzkiego w roku 2023

Dodano: 2023-01-31 11:49:15 Autor: User
 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Na terenie Powiatu Średzkiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5 (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:
  - poniedziałek – od godz. 8.00 do 12.00,
  - wtorek - od godz. 12.00 do 16.00,
  - środa - od godz. 11.00 do 15.00,
  - czwartek - od godz. 12.00 do 16.00,
  - piątek - od godz. 8.00 do 12.00.
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (obsługiwany przez Fundację „Auditorium" z siedzibą we Wrześni, przy ul. Świdnickiej 34), według poniższego harmonogramu:
  Dominowo, ul. Centralna 7 (Urząd Gminy)
  środy – od godz. 7.30 do godz. 11.30,
  Krzykosy, ul. Główna 37 lokal nr 4 (Urząd Gminy)
  czwartki – od godz. 7.30 do godz. 11.30,
  Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8 (Gminny Ośrodek Kultury)
  poniedziałki i wtorki – od godz. 7:30 do godz. 11.30,
  Zaniemyśl, ul. Średzka 9 (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
  piątki – od godz. 11.00 do godz. 15.00.


Udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą oraz Zaniemyślu odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 61 286 62 27, w godzinach 8:00 – 14:00, e-mailem na adres: oks@powiatsredzki.pl lub on-line: https://np.ms.gov.pl/wielkopolskie/sredzki

W punkcie znajdującym się w Nowym Mieście nad Wartą istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradni

 
 

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w 2023 roku

Dodano: 2023-01-30 14:31:24 Autor: User
 

Węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 9 w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Krzykosy przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z realizacją do dnia 30.04.2023 r.

 
 

Warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Dodano: 2023-01-18 10:33:45 Autor: User
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU

zaprasza na warsztaty pn.:

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

 • opłaty za korzystanie ze środowiska - 25 stycznia 2023 r.
 • sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - 26 stycznia 2023 r.

Warsztaty odbędą się w godzinach od 9.00 do 12.00,
w formie on-line poprzez platformę zoom.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

 
 

XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2022-07-07 09:34:00 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.1.2023

Krzykosy, 9 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 12 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 6. Zakończenie Sesji.
 
 

Przebudowa ulicy Rzecznej w miejscowości Pięczkowo

Dodano: 2023-01-04 11:43:36 Autor: User
 

Gmina Krzykosy w 2022 roku przy udziale środków finansowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego przebudowała ulicę Rzeczną w miejscowości Pięczkowo o łącznej długości 605 mb i wartości 975.787,64 zł. W ramach inwestycji wykonana został nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8,0 cm na podbudowie z chudego betonu grubości 25,0 cm oraz nawierzchnia asfaltowa o grubości 7,0 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 25,0 cm. Wartość dofinansowania wyniosła 160.000,00 zł.

 
 

23 grudnia 2022 r. Urząd Gminy oraz OPS w Krzykosach czynne krócej

Dodano: 2022-12-21 08:41:43 Autor: User
 

W dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek)
Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

 
 

Pierwsze transporty węgla dotarły na teren Gminy Krzykosy

Dodano: 2022-12-13 14:19:57 Autor: User
 

Pierwsze transporty węgla dotarły dziś do składów węgla w Sulęcinku.

Zamierzamy niezwłocznie uruchomić preferencyjną sprzedaż węgla osobom uprawnionym.

Mieszkańcy, którzy złożyli „WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO" i został on pozytywnie zweryfikowany, zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie elektronicznej (e-mail – jeśli wnioskodawca wskazał we wniosku), SMS lub telefonicznie w celu omówienia szczegółów transakcji. Obecnie czekamy za dostawą węgla kamiennego 8-25 mm.

 

 

Aktualizacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych za pośrednictwem samorządów

Dodano: 2022-12-07 14:17:24 Autor: User
 

Gmina Krzykosy będzie mogła kupić węgiel od importerów za maksymalnie 1,5 tyś. zł za tonę, a następnie będzie sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Wynikająca różnica 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu, magazynowanie, załadunek usługa ważenia itp. Wyżej wymieniona cena będzie obejmowała dowóz do wnioskodawcy mieszkającego na terenie Gminy Krzykosy.

 
 

Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Dodano: 2022-11-17 11:18:00 Autor: User
 

50-lecie 2022

W dniu 15 listopada 2022r.

 
 

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – ciąg dalszy

Dodano: 2022-11-10 08:52:46 Autor: User
 

Zdjęcie przedstawia węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Krzykosy informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 
 

Konsultacje projektu na rok 2023

Dodano: 2022-11-10 07:29:00 Autor: User
 

Krzykosy, dnia 4 listopada 2022 r.

KONSULTACJE
projektu na rok 2023 "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 190/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

 
 

Nowy sprzęt dla pięczkowskich strażaków

Dodano: 2022-10-31 11:04:00 Autor: User
 

Nowy sprzęt dla pięczkowskich strażaków Logo akcji: Wzmocnij Swoje Otoczenie 

 

Komunikat dotyczący dystrybucji węgla przez gminę

Dodano: 2022-10-25 19:14:15 Autor: User
 

Na fotografii widać składowany węgiel

Gmina Krzykosy, w celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w węgiel na sezon grzewczy 2022/2023, podjęła decyzję o przystąpieniu do rządowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla po preferencyjnych cenach za pośrednictwem samorządów.

Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W miarę

 
 

Seniorze, przyjdź do ZUS!

Dodano: 2022-10-04 09:36:00 Autor: User
 

ZUS Logo

Informacja prasowa

Jak co roku, w październiku, wspólnie z partnerami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspiera osoby starsze. Informuje, edukuje i wyjaśnia kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, bezpieczeństwem i zdrowiem seniorów.

Wydarzenia w ramach tegorocznej akcji pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo" będą się odbywały w całym kraju, a udział w nich jest bezpłatny. Z myślą o seniorach, po raz kolejny, wydaliśmy również publikację „ZUS dla Seniora" – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 
 

Szkolenie chemizacyjne

Dodano: 2022-10-04 08:47:30 Autor: User
 

Szkolenie chemizacyjne Plakat

 
 

„Arkusz pomysłu" dla przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców

Dodano: 2022-09-29 10:03:00 Autor: User
 

W związku z trwającymi pracami nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań, jakie chcielibyście Państwo realizować na obszarze działania LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Poniżej zamieszczamy „arkusz pomysłu", na którym możecie Państwo zgłaszać swoje propozycje.

Wypełnione arkusze pomysłu należy przekazać do Lokalnej Grupy Działania:

 • osobiście w biurze lub
 • pocztą (adres: Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski", ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wielkopolska), lub
 
 

UWAGA! Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodano: 2022-09-28 14:52:33 Autor: User
 

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Krzykosach można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)

Wszelkie niezbędne druki:
• wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
• klauzula informacyjna,

dostępne są do pobrania ze stron WWW i BIP (zakładka Druki do pobrania → Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)) oraz w pokoju numer 3 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

 
 

Strażacy z Pięczkowa pozyskają nowy sprzęt i umundurowanie

Dodano: 2022-09-23 09:04:00 Autor: User
 

Strażacy z Pięczkowa pozyskają nowy sprzęt i umundurowanie Logo akcji: Wzmocnij Swoje Otoczenie 

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS- II Oddział w Poznaniu

Dodano: 2022-09-19 09:38:00 Autor: User
 

ZUS Logo

Bydgoszcz, 16 września 2022 r.

„Praca i pasja!" - to hasło tegorocznego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Przez cały wrzesień we wszystkich oddziałach ZUS odbywają się ciekawe wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

II Oddział ZUS w Poznaniu Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizuje w środę, 21 września. W godz. 10-13.00 w siedzibie Oddziału przy Starołęckiej 31 na chętnych będą czekać eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Banku Pocztowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jednym miejscu zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące np. renty, świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czy dodatku pielęgnacyjnego. Dowiedzą się także jaką pomoc finansową mogą uzyskać ze środków PFRON, jak wyjechać turnus rehabilitacyjny czy do sanatorium z ZUS i NFZ. W trakcie wydarzenia będzie można również wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, a także uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta.

Ponadto będzie można również oglądać wystawę prac materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych oraz eksponaty z muzeum tyflologicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Od początku września trwa również cykl dyżurów telefonicznych i szkoleń, w trakcie których można zapytać ekspertów np. o zasiłek chorobowy, przeliczanie emerytur i rent, rozpoczynanie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, czy świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

 • 21 września, godz. 10-13.00 nr tel. 505 751 758 - świadczenia z tytułu niezdolności do pracy,
 • 27 września, godz. 12-14.00 nr tel. 61 424 06 50 - przeliczanie emerytur i rent – kto i kiedy może skorzystać,
 • 11 października, godz. 10-13.00 nr tel. 505 751 758 - świadczenia z ZUS dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.


Szczegółowy harmonogram szkoleń:

 • 22 września – „Zmiany z zasiłkach od stycznia br. wynikające z ustawy o racjonalizacji Systemu Ubezpieczeń Społecznych"
 • 27 września – „Uprawnienia pracownicze dla osób z niepełnosprawnościami"
 • 28 września – „Szkolenie dla osób z niepełnosprawnością, które planują rozpocząć działalność gospodarczą"
 • 4 i 11 października – „Prawo do zasiłku chorobowego – wymagana dokumentacja"


Zapisy na szkolenie przyjmujemy do ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego szkolenie pod adresem: szkolenia_poznan2@zus.pl.

W ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością dodatkowo zaplanowaliśmy spotkania eksperckie:

 • 20 września, godz. 10-12.00, Gniezno, Stowarzyszenie „Razem" ul. Kolejowa 2
  – w programie: porady ekspertów ZUS, punkt zakładanie PUE ZUS,
 • 20 i 27 września, godz. 9-12.00, Słupca, Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Batorego 1
  – w programie: prelekcja- „Prawo do rety z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej", porady eksperckie doradcy emerytalnego, punkt zakładania PUE ZUS,
 • 21 września, godz. 10-12.00, Konin, siedziba Akademii Życia i Samodzielności "Mieszkanie treningowe" Fundacja Podaj Dalej
  – w programie: dyżur ekspercki dotyczący zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnień pracowniczych, punkt zakładanie PUE ZUS,
 • 23 września, godz. 9-12.00, ZUS w Turku
  – w programie: dyżur pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, punkt informacyjny, rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością,
 • 27 września, godz. 13.30-15.00, Września, Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Sikorskiego 36
  – w programie: punkt informacyjny,
 • 28 września, godz. 10-11.30, ZUS w Kole
  – w programie: porady ekspertów ZUS, punkt zakładania PUE ZUS, dyżur pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, szkolenie dla osób z niepełnosprawnością, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • 29 września, godz. 15-17.00, Śrem, Stowarzyszenie "Jasny Horyzont", ul. Mickiewicza 5
  – w programie: warsztaty mające na celu upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, uaktywnienie i integrację osób z niepełnosprawnością podczas wspólnego wykonywania latawca z logo ZUS,
 • 30 września, godz. 9-12.00, Turek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  – w programie: porady ekspertów ZUS, punkt zakładanie PUE ZUS.

Tu sprawdzisz co się będzie działo w Twojej okolicy
https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/dzialania-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosci

 
 

LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

Dodano: 2022-09-19 08:59:14 Autor: User
 

LGD Lider Zielonej Wielkopolski - loga

LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących zakresów:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 23/2022 oraz 24/2022)
 • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 25/2022)


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.09.2022r. do 03.10.2022 r. do godziny 15:30 - Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.lide

 
 

Nie chcesz stracić renty rodzinnej, pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły!

Dodano: 2022-09-19 08:50:00 Autor: User
 

ZUS Logo

Bydgoszcz, 8 września 2022 r.

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień, formalności w ZUS muszą dopełnić do końca września, a następnie do końca października. Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów- do końca października. Pozostali studenci na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października.

 
 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców - Centralny Port Komunikacyjny - Studium dla linii Kolei Dużych Prędkości Sieradz-Poznań

Dodano: 2022-08-25 13:53:00 Autor: User
 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla budowy linii kolejowej nr 85

Więcej informacji pod adresem: 

 
 

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Dodano: 2022-08-23 13:42:44 Autor: User
 

Baner Zdrowa Aorta

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 30.09.2022r. w Środzie Wielkopolskiej w Szpitalu Medicus-Bonus na ul. Armii Poznań 3.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

 
 

UWAGA! Można już składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Dodano: 2022-08-16 12:06:00 Autor: User
 

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Krzykosach można już składać wnioski o dodatek węglowy (3 000 zł)

Wszelkie niezbędne druki:
• wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
• informacja w sprawie przyznania dodatku węglowego,
• klauzula informacyjna,

dostępne są do pobrania ze stron WWW i BIP (zakładka Druki do pobrania → Dodatek węglowy) oraz w pokoju numer 3 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

 
 

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: pozostałe miejscowości

Dodano: 2022-08-16 13:52:00 Autor: User
 

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BOGUSŁAWKI, BOROWO, GARBY, KAŹMIERKI, MIĄSKOWO, MŁODZIKOWO, MŁODZIKÓWKO, MURZYNOWIEC LEŚNY, MURZYNOWO LEŚNE, MURZYNÓWKO, PRZYMIARKI, SULĘCIN, SULĘCINEK

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 19.08.2022 (PIĄTEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00
 2. 20.08.2022 (SOBOTA) w godz. 10.00-17.00
 3. 23.08.2022 (WTOREK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00


MIEJSCE ODBIORU: GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SULĘCINKU

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

 
 

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: Baba, Krzykosy, Lubrze, Małoszki, Solec

Dodano: 2022-08-16 13:42:00 Autor: User
 

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BABA, KRZYKOSY, LUBRZE, MAŁOSZKI, SOLEC

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 24.08.2022 (ŚRODA) w godz. 15.00-18.00
 2. 25.08.2022 (CZWARTEK) w godz. 15.00-18.00
 3. 26.08.2022 (PIĄTEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 15.00-18.00


MIEJSCE ODBIORU: MAGAZYNY ZA SKLEPEM/APTEKĄ W KRZYKOSACH

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtys

 
 

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: Bronisław, Pięczkowo, Wiktorowo, Witowo, Wiosna, Wygranka

Dodano: 2022-08-16 13:38:00 Autor: User
 

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BRONISŁAW, PIĘCZKOWO, WIKTOROWO, WITOWO, WIOSNA, WYGRANKA

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 20.08.2022 (SOBOTA) w godz. 10.00-14.00
 2. 22.08.2022 (PONIEDZIAŁEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-19.00
 3. 23.08.2022 (WTOREK) w godz. 16.00-19.00


MIEJSCE ODBIORU: ŚWIETLICA WIEJSKA PRZY UL. POWSTAŃCÓW WLKP. W PIĘCZKOWIE

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

 
 

Komunikat kąpieliskowy nr 28

Dodano: 2022-08-10 13:08:18 Autor: User
 
 
 

Zgłoś się do Akademii Młodzieżowych Liderów! Startuje projekt społeczno-edukacyjny dla młodzieży z Wielkopolski.

Dodano: 2022-08-03 08:19:08 Autor: User
 

Wystartował nabór do AKADEMII MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji! Poszukujemy młodzieży w wieku 16-24 lata z województwa wielkopolskiego. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Co oferujemy?

 • 3 weekendowe zjazdy szkoleniowe w Poznaniu (zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz doświadczonych trenerów)
 • 5 webinariów edukacyjnych
 • 2000 zł na realizację społecznej inicjatywy


Dzięki nam zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in z zakresu funkcjonowania NGO, fundraisingu, komunikacji, wystąpień publicznych i debat, kreowania wizerunku, zarządzania projektami społecznymi.

 
 

78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Dodano: 2022-07-29 07:35:13 Autor: User
 

78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Dla upamiętnienia 78.

 
 

Ogłoszenie - popiół

Dodano: 2022-07-28 10:43:46 Autor: User
 

UWAGA!!!

Ze względu na trudności związane z dostawą pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu, w sierpniowym terminie odbioru popiołów (wg harmonogramu) prosimy wystawić pojemnik z odpadami zmieszanymi.

Nastąpi dodatkowy odbiór pojemników, w których mogą znajdować się odpady zmieszane razem z popiołem.

O terminie i miejscu odbioru pojemników (bezpłatnych) przeznaczonych na popiół będziemy informować na bieżąco.

 
 

Zdrowa Aorta

Dodano: 2022-07-26 14:54:50 Autor: User
 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 30.09.2022r. w Środzie Wielkopolskiej w Szpitalu Medicus-Bonus na ul. Armii Poznań 3.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

 
 

Tylko do 30 listopada można składać wnioski o 300 plus

Dodano: 2022-07-26 13:15:00 Autor: User
 

ZUS Logo

Bydgoszcz, 22 lipca 2022 r.

Termin na złożenie wniosku o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start" upływa z ostatnim dniem listopada.

 
 

Wystarczy dłużej pracować żeby nie płacić podatku

Dodano: 2022-07-26 13:11:00 Autor: User
 

ZUS Logo

Bydgoszcz, 22 lipca 2022 r.

Pracujący senior, który nie otrzymuje emerytury czy renty rodzinnej mimo nabycia uprawnienia, nie zapłaci podatku, o ile osiągnął wiek emerytalny, podlega ubezpieczeniom społecznym, a jego przychody nie przekroczą 85 528 zł w roku podatkowym. Musi również złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy czy zleceniodawcy.

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), to nie zawsze koniec aktywności zawodowej. Wielu seniorów mimo ukończonego wieku emerytalnego odkłada decyzję o przejściu na świadczenie, pracując dalej. Takie osoby mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów zwanej popularnie PIT-0.

 
 

Komunikat kąpieliskowy nr 19

Dodano: 2022-07-21 09:05:43 Autor: User
 
 
 

Na PUE ZUS sprawdzisz stan swojego konta emerytalnego

Dodano: 2022-07-20 14:43:00 Autor: User
 

PUE ZUS

ZUS zakończył już generowanie i udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2021 rok. W tym roku informację otrzyma ponad 23 mln osób. Tak jak i w zeszłym roku ZUS udostępnił IOSKU wyłącznie w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

 
 

Ostatni dzwonek na świadczenie postojowe

Dodano: 2022-07-20 10:58:00 Autor: User
 

Rulon banknotów stuzłotowych spięty gumką recepturką na tle napisu ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 23 lipca przedsiębiorcy z takich branż, jak sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, sport, kultura, rozrywka, edukacja, catering czy hotele mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7. Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają na to czas do 16 sierpnia.

Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy odczuli negatywne skutki występowania pandemii
w Polsce, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. W zależności od kodu PKD mogą wystąpić o postojowe nawet sześć razy - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 
 

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Dodano: 2022-07-08 09:27:54 Autor: User
 

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 
 

XXXIX zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2022-06-20 15:09:41 Autor: User
 

Logo Przewodniczącego

RG.0002.6.2022

Krzykosy, 15 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXXIX zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Krzykosy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2022/2023.
 
 

Sprzedam dom zabytkowy do przeniesienia

Dodano: 2022-06-01 12:20:25 Autor: User
 

Budynek został wybudowany w roku około 1900. Cena to 24.000 zł. Budynek ten moze byc przeniesiony na teren całego kraju.

 
 

Debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za rok 2021

Dodano: 2022-05-31 14:50:15 Autor: User
 

MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY 

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2022 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

 
 

Zostań żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – wstąp do wojska!

Dodano: 2022-05-25 08:25:28 Autor: User
 

Plakat Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

21 maja rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - nowego rodzaju służby w wojsku wprowadzonej ustawą o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to oferta dla osób z cywila, która daje wiele możliwości. Po zakończeniu szkolenia kandydat ma otwarte drzwi, aby zostać żołnierzem zawodowym, żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej czy zasilić szeregi rezerwy. Wszystko zależy od kandydata.