Informacje, aktualności, ogłoszenia

Bezpłatne szkolenia w siedzibie Inspektoratu ZUS w Środzie Wielkopolskiej

Dodano: 2019-06-13 09:16:00 Autor: User
 

Zakład ubezpieczeń społecznych

27.06.2019 r.

Temat szkolenia: „Zasiłek chorobowy – warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podst

 
 

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Dodano: 2019-06-12 08:21:49 Autor: User
 

Drodzy mieszkańcy,

    W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogrodów.

 
 

Praca przedszkoli w czasie wakacji letnich

Dodano: 2019-06-10 11:05:53 Autor: User
 

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 10.06.2019 r.

Dodano: 2019-05-30 09:27:00 Autor: User
 

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 10 czerwca w godzinach od 800 do 1600 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie ty

 
 

Badania ankietowe na terenie Gminy Krzykosy

Dodano: 2019-06-07 12:20:10 Autor: User
 

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że
od 1 czerwca 2019 roku
ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego
w Poznaniu realizują w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się
na terenie Gminy Krzykosy następujące badania ankietowe:
1) Czerwcowe badanie rolnicze,
2) Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
3) Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

 
 

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2019-06-06 14:31:40 Autor: User
 
 

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 04.06.2019 r.

Dodano: 2019-05-30 09:27:00 Autor: User
 

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 4 czerwca w godzinach od 700 do 1400 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym

 
 

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 03.06.2019 r.

Dodano: 2019-05-30 09:27:29 Autor: User
 

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 3 czerwca w godzinach od 700 do 1600 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym

 
 

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych - kadencja 2020-2024

Dodano: 2019-05-28 09:11:30 Autor: User
 

INFORMACJA WÓJTA GMNY KRZYKOSY
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020-2024

    W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych 2015-2019 Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się o przeprowadzenie przez Radę Gminy Krzykosy wyboru 5 ławników, w tym:
do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej – 3 ławników
do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce – 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1 ławnik

 
 

Wakacje z WOT

Dodano: 2019-05-28 08:47:03 Autor: User
 

Wakacje z WOT

 
 

O!strzegator - system obsługi komunikatów

Dodano: 2019-03-05 10:17:51 Autor: User
 

O!strzegator

 
 

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

Dodano: 2019-05-24 09:52:17 Autor: User
 

    Informuję, że w dniu 13 czerwca 2019 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

 
 

Przerwa w dostawach wody (Krzykosy, Lubrze)

Dodano: 2019-05-23 09:56:00 Autor: User
 

Gmina Krzykosy informuje, iż w dniu 23 maja w godzinach od 10:30 do około 15:00 prowadzone będą prace naprawcze związane z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody dla miejscowości Krzykosy i Lubrze

 
 

Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)

Dodano: 2019-05-17 13:02:00 Autor: User
 

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Konsultacje są częścią procesu tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

    Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 17 maja 2019 roku do dnia 24 maja 2019 roku i przeprowadzone zostaną w formie opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się na przygotowanej ankiecie do opracowanego projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Ankietę należy złożyć osobiście lub mailowo w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Krzykosy.
    Wszelkie niezbędne wyniki związane z procesem konsultacji zostaną udostępnione od dnia 29 maja 2019 roku na stronie internetowej www.krzykosy.pl w zakładce aktualności oraz będą dostępne w siedzibie urzędu.

 
 

Komunikat: Przerwa w dostawach wody

Dodano: 2019-05-21 07:39:00 Autor: User
 

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 21 maja w godzinach od 700 do 1500 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym n

 
 

Urząd Gminy w Krzykosach nieczynny

Dodano: 2019-04-30 12:54:00 Autor: User
 

W dniu 2 maja (czwartek) 2019 roku
Urząd Gminy w Krzykosach
będzie nieczynny.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

 
 

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

Dodano: 2019-04-30 11:34:00 Autor: User
 

ZUS Informacja Prasowa

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń.

Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. 13. emerytura to 1100 zł brutto, a jej wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł.

13. emerytury przyznane zostaną z urzędu, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je razem ze świadczeniem przysługującym za maj.

 
 

Protokół z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych

Dodano: 2019-04-30 08:52:00 Autor: User
 

Krzykosy, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Protokół
z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych
przez Komisarza Wyborczego w Koninie II
na terenie Gminy Krzykosy
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Urzędnik Wyborczy – Katarzyna Lepczyńska
Przedstawiciel Gminy Krzykosy – Bernadeta Świerczewska

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 
 

Informacja o losowaniach

Dodano: 2019-04-26 15:07:50 Autor: User
 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Krzykosy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

 
 

ZUS: Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę

Dodano: 2019-04-26 08:23:09 Autor: User
 

ZUS Informacja Prasowa

Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę

Polska to kraj, który bardzo chętnie wybierają Ukraińcy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdecydowana większość to mężczyźni.

W 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 580 tysięcy. Większość z nich (ok. 337 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

 
 

Spotkanie informacyjne dot. przebiegu drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnika - Ostrów Wlkp. (Plan orientacyjny + ankieta)

Dodano: 2019-04-12 11:10:00 Autor: User
 

S11 - konsultacje

 
 

Droga Krzyżowa ulicami Krzykos

Dodano: 2019-04-12 12:07:35 Autor: User
 

Droga Krzyżowa ulicami Krzykos

 
 

Uwaga! Możliwe przerwy w dostawie wody w miejscowości Pięczkowo

Dodano: 2019-04-10 13:32:11 Autor: User
 

Komunikat - Pięczkowo

 
 

Nabór do służby prowadzony w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej

Dodano: 2019-04-10 12:56:49 Autor: User
 

"Zastanawiasz się nad swoją zawodową przyszłością? Szukasz pracy ciekawej i satysfakcjonującej? Pomyśl o służbie w Policji! Zadzwoń pod numer infolinii 19 997 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji! Po skończeniu kursu podstawowego gwarantujemy zarobki od 3150 złotych na rękę."

 
 

Uwaga! Płukanie sieci wodociągowej

Dodano: 2019-04-05 12:41:00 Autor: User
 

W dniach od 8 kwietnia 2019 roku do 19 kwietnia 2019 roku
odbędzie się płukanie sieci wodociągowej
w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z hydroforni Młodzikowo.
W związku z tym mogą wystąpić czasowe zanieczysz

 
 

VII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna"

Dodano: 2019-03-21 14:05:39 Autor: User
 

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

 
 

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2019-03-13 13:25:09 Autor: User
 

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

 
 

Grypa czy przeziębienie?

Dodano: 2019-03-06 10:55:22 Autor: User
 

Ogłoszenie: Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych

Dodano: 2019-02-13 13:10:37 Autor: User
 

Zarząd Spółki Krzykosy zaprasza na Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych w dniu 18.02.2019r. o godz. 1000 które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Krzykosy.

Na spotkaniu przedstawione zostanie sprawozdanie z wykonania planu prac melioracyjnych za rok ubiegły oraz plan prac na rok 2019.

 
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodano: 2019-02-07 14:41:31 Autor: User
 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych

Dodano: 2019-02-04 15:43:00 Autor: User
 

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA).

 
 

IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2019-01-29 14:30:53 Autor: User
 
 

Uwaga: Utrudnienia w odbiorze odpadów

Dodano: 2019-01-23 14:58:55 Autor: User
 

W związku z utrudnieniami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych prosimy o ich pozostawianie przed posesjami.
Wywóz odpadów będzie następował w kolejnych dniach.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

 
 

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Dodano: 2019-01-10 07:00:00 Autor:
 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy :

Lp.  Nr działki  Powierzchnia
działki [m2] 
Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/12  1170  47 500,00  3 800,00 

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przezn

 
 

Budowa siłowni zewnętrznych w Sulęcinie i Krzykosach

Dodano: 2019-01-15 12:09:00 Autor: User
 

Od czerwca 2018 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin
  Koszt całkowity zadania to kwota 35.153,13 zł
   
  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramac
   
   

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Dodano: 2019-01-10 07:00:00 Autor:
 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy :

Lp.  Nr działki  Powierzchnia
działki [m2] 
Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/13  502 23 000,00  1 800,00 

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przezn

 
 

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano: 2019-01-04 11:02:31 Autor: User
 

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od dnia 1 stycznia 2019 roku:

 
 

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Dodano: 2018-12-21 10:55:00 Autor: User
 

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

 
 

Infolinia dla rodzin ofiar tragedii w kopalni Karwinie

Dodano: 2018-12-21 14:35:01 Autor: User
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prezes wraz z zarządem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazują głębokie wyrazy współczucia wszystkim poszkodowanym i kondolencje rodzinom ofiar wypadku w kopalni w czeskiej Karwinie. W tym trudnym dla wszystkich czasie, ZUS chce wesprzeć zarówno poszkodowanych, jak i rodziny tragicznie zmarłych. Dlatego też dla wszystkich tych osób w oddziale ZUS w Nowym Sączu uruchomiona została specjalna linia telefoniczna: 18 449 84 03. Dyżurujący tam pracownicy ZUS będą udzielać wszelkich możliwych porad dotyczących uprawnień do świadczeń przysługujących z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych w związku z wypadkiem w czeskiej kopalni.

 
 

Informacja

Dodano: 2018-12-10 09:40:00 Autor: User
 

Informacja

 
 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Dodano: 2018-12-18 11:42:07 Autor: User
 

Rozkład godzin pracy aptek

 

 

Uproszczony plan urządzenia lasu

Dodano: 2018-12-17 14:38:55 Autor: User
 

Uproszczony plan urządzenia lasu

 
 

Z PITA-ami także w urzędach gmin

Dodano: 2019-03-12 14:22:00 Autor: User
 

W związku z corocznym obowiązkiem dokonywania rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej po uzgodnieniu z Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Średzkiego zdecydował wzorem lat ubiegłych o utworzeniu czterech punktów obsługi podatnika w gminach podległych działaniu tut. Urzędu. Punkty będą obsługiwane przez pracowników tut. Urzędu w zespołach dwuosobowych. Punkty będą czynne w miesiącach marcu i kwietniu.

 
 

Decyzja RDOŚ w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borowo i Sulęcinek

Dodano: 2018-12-06 12:53:04 Autor: User
 

"Biała sobota" w ZUS

Dodano: 2018-11-28 08:44:00 Autor: User
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Biała sobota w ZUS
Dzień otwarty dla lekarzy
1 grudnia 2018 r.

W godzinach 9:00-13:00, zapraszamy lekarzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała sobota.

W ramach akcji pracownicy ZUS, będą:

 • zakładać profile PUE,
 • prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA,
 • pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS. Certyfikat będzie zapisywany na nośniku/sprzęcie elektronicznym lekarza ( niezbędny jest pendrive albo osobisty laptop),
 
 

Szkolenie dla przedsiębiorców

Dodano: 2018-11-21 08:37:25 Autor: User
 

Krajowa Administracja Skarbowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej zaprasza Przedsiębiorców na szkolenie w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 w zakresie:

 • mechanizmu podzielonej płatności (split payment),
 • należytej staranności w zakresie VAT,
 • Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Szkolenie, w zależności od liczby zainteresowanych, odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego lub w Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej.

 
 

Informacja - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Dodano: 2018-11-21 08:18:00 Autor: User
 

W dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach będzie czynny od godz. 7:00 do 11:00

 
 

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Dodano: 2019-02-19 13:25:00 Autor: User
 

W piątek 1 marca 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

W związku z tym wnioski o dowód osobisty będzie można składać maksymalnie do godz.

 
 

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2018-11-20 14:54:49 Autor: User
 

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

 
 

Konsultacje

Dodano: 2018-11-16 11:07:52 Autor: User
 

Konsultacje w sprawie projektu na rok 2019


 
 

UWAGA!

Dodano: 2018-11-15 12:11:50 Autor: User
 

Urząd Gminy w Krzykosach przypomina, że w dniu 15 listopada 2018 roku (dzisiaj) upływa termin płatności IV raty podatku za 2018 rok.

 
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 Listopada 2018 r.

Dodano: 2018-11-09 10:37:12 Autor: User
 

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Krzykosy wybranej w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust.2 w związku z art. 26 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późno zm.) w związku z treścią wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-171/

 
 

Informacja o jednodniowym przesunięciu odbioru odpadów

Dodano: 2018-11-08 13:22:09 Autor: User
 

    Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 listopada 2018 dzień 12 listopada 2018r. ustanowiono dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że wszystkie odbiory odpadów zaplanowane w harmonogramach w dniach od 12.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędą się z jednodniowym przesunięciem, tzn. :

 
 

Narodowe Święto Niepodległości

Dodano: 2018-10-31 10:30:34 Autor: User
 

Narodowe Święto Niepodległości

 
 

i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski

Dodano: 2018-10-24 08:20:00 Autor: User
 

Wielkopolskai-Wielkopolska

Samorząd Województwa Wielkopols

 
 

Naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych

Dodano: 2018-10-12 10:48:58 Autor: User
 

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków na granty (ogólnodostępne, niekomercyjne działania dla społeczności lokalnych) w ramach poddziała

 
 

Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Dodano: 2018-10-12 10:18:41 Autor: User
 

Plakat

 
 

Harmonogram zebrań wiejskich - wrzesień 2018

Dodano: 2018-09-10 11:06:09 Autor: User
 
 
 

Nowy rozkład jazy autobusów - Linia 21

Dodano: 2018-09-10 12:28:00 Autor: User
 

Informacja - zużyte opony

Dodano: 2018-12-11 11:54:22 Autor: User
 

Mieszkańcy Gminy Krzykosy!
Do dnia 27 grudnia 2018 r.
zużyte opony od samochodów osobowych mogą być dostarczane do wyznaczonych punktów:
- Bronisław 2, 63-025 Witowo,
- Sulęcinek, ul.

 
 

Szkody łowieckie - Aktualizacja danych

Dodano: 2018-08-22 15:00:00 Autor: User
 
 

Msza Święta pogrzebowa

Dodano: 2018-08-28 08:21:52 Autor: User
 

30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1300
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Nietrzanowie
zostanie odprawiona
Msza Święta pogrzebowa śp.

 
 

Kondolencje

Dodano: 2018-08-27 12:49:07 Autor: User
 

Kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego Wiesława Zająca

 
 

Renta dla ucznia

Dodano: 2018-08-27 13:39:00 Autor: User
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Uczysz się i masz rentę rodzinną, sprawdź o czy musisz powiadomić ZUS

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Przeczytaj, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

 
 

Informacja - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Dodano: 2018-08-21 10:33:28 Autor: User
 

W dniu 23 sierpnia 2018 roku (czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach będzie czynny od godz. 7:30 do 11:30

 
 

XLIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2018-08-20 13:44:00 Autor: User
 

XLIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

 
 

Dyżury eksperckie ZUS

Dodano: 2018-07-31 14:08:01 Autor: User
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II Oddział ZUS w Poznaniu przygotował dyżur ekspercki na temat - sposobu ustalania emerytury i zasad oraz możliwości jej podwyższania. Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

 • Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura?
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
 • Jak zwiększyć wysokość emerytury?


Na te i wiele innych pytań związanych ze świadczeniami emerytalnymi, odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżurów telefonicznych, które odbędą się w godz. 9:00 - 11:00 w następujących terminach:

 
 

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu - rozpoczęcie prac

Dodano: 2018-07-30 14:10:00 Autor: User
 

Informacja o rozpoczęciu prac

 
 

Mobilny system informacji Gminy Krzykosy-

Dodano: 2018-02-07 11:23:00 Autor: User
 
  Aplikacja Blisko - mobilny system informowania Gminy
</div>
<div style= 
 

Informacja dotycząca opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

Dodano: 2018-11-07 12:45:00 Autor: User
 

1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) wprowadzająca zmiany w zakresie gospodarowania wodami oraz opłat za usługi wodne, w tym opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 Prawa wodnego osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 
 

Gminna Komisja Wyborcza

Dodano: 2018-09-10 15:24:29 Autor: User
 
 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Polskie kadry"

Dodano: 2018-08-21 14:16:22 Autor: User
 

XII Rodzinny Rajd Rowerowy (karta zgłoszeniowa)

Dodano: 2018-07-23 11:22:13 Autor: User
 

XII Rodzinny Rajd Rowerowy


 
 

Uwaga! Płukanie sieci wodociągowej

Dodano: 2018-07-20 14:21:04 Autor: User
 

W dniach od 23 lipca 2018 roku do 3 sierpnia 2018 roku
odbędzie się płukanie sieci wodociągowej
w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z hydroforni Młodzikowo.

 
 

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Dodano: 2018-07-20 13:27:15 Autor: User
 

Urząd Gminy w Krzykosach informuje o możliwości składania wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

 • jednorazowe świadczenie Program „Dobry Start" (300+)
  wnioski zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów można składać do 30 listopada, wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 • świadczenie wychowawcze (500+)
  nowy okres zasiłkowy trwa od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.
 • świadczenia rodzinne
  nowy okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2018r. do 30 października 2019r.
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  nowy okres zasiłkowy trwa od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.

Wnioski o wyżej wymienione świadczenia można składać:

 • drogą elektroniczną – od 1 lipca 2018r.
  (np. bankowość elektroniczna, empatia.mpips.gov.pl);
 • drogą tradycyjną (w formie papierowej) - od 1 sierpnia 2018r.
  (druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 3 lub na stronie BIP urzędu).

Więcej informacji:

 • na stron
 
 

Bezpłatne szkolenie w Inspektoracie ZUS

Dodano: 2018-07-16 14:31:00 Autor: User
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bezpłatne szkolenia w Inspektoracie ZUS w Środzie Wielkopolskiej
25 lipca 2018 r.

 
 

Bezpłatne badanie profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Krzykosy

Dodano: 2018-07-16 10:32:06 Autor: User
 

Ośrodek profilaktyki nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. OPEN

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,
na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy Krzykosy

Realizowane przez OPEN programy:

 1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 r.ż.)

 2. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 r.ż.)

SPOTKANIE EDUKACYJNE
w dn. 14.08.2018 o godz. 1000
w Sali OSP Krzykosy
(podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do samodzielnego przygotowania materiału do badania na krew utajoną w kale)

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK
w dn. 20.08.2018  o godz. 900 – 1300
w Sali OSP Krzykosy

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości
- wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres
- zapisy przeprowadzane są przez Państwa Gminę

 
 

Dzień Profilaktyki w ZUS

Dodano: 2018-07-03 13:57:00 Autor: User
 

Dzień Profilaktyki w ZUS

 
 

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców sołectwa Krzykosy

Dodano: 2018-07-02 15:14:00 Autor: User
 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam
mieszkańców sołectwa
K R Z Y K O S Y
że w dniu
9 lipca 2018 roku
(poniedziałek)
o godz. 1900
w świetlicy odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa K R Z Y K O S Y,
którego głównym celem jest
wybranie sołtysa sołectwa.

Ponadto na zebraniu zostaną omówione sprawy bieżące sołectwa.

Wszystkich zainteresowanych sprawami wsi i gminy serdecznie zapraszam

 
 

Nowe stawki za wodę i ścieki - od dnia 1 czerwca 2018 r.

Dodano: 2018-06-25 12:14:00 Autor: User
 

NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI

    Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), Wójt Gminy Krzykosy informuje o zatwierdzonych decyzją nr PO.RET.070.184.2.2018.MZ z dnia 14 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzykosy:

 
 

XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dodano: 2018-06-15 13:29:00 Autor: User
 

Krzykosy 2018-06-15

 

Radny                                      
_____________________          

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zmianami) zwołuję w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 
 

Terytorialna Służba Wojskowa

Dodano: 2018-06-14 13:22:56 Autor: User
 

Terytorialna Służba Wojskowa - list

 

 

"Dobry start"

Dodano: 2018-06-13 14:50:00 Autor: User
 

"Dobry start" - plakat

 

 

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców sołectwa Krzykosy - zmiana terminu

Dodano: 2018-06-08 11:43:00 Autor: User
 

Zawiadamiam
mieszkańców sołectwa
K R Z Y K O S Y
że w dniu

18 czerwca 2018 roku
(poniedziałek)
o godz.

 
 

Bezpłatne badanie profilaktyczne jelita grubego

Dodano: 2018-06-07 11:07:00 Autor: User
 

Informacja

Dodano: 2018-06-06 14:51:52 Autor: User
 

W dniu 7 czerwca 2018 roku (czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach będzie czynny od godz. 7:00 do 11:00

 
 

Ankieta do diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Krzykosy

Dodano: 2018-06-05 10:11:00 Autor: User
 

Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu pogłębienie badań prowadzonych nad obecną sytuacją społeczno-gospodarczą panującą w Gminie Krzykosy. Przeprowadzone analizy pozwolą na wyznaczenie kierunków działań jakie należy podjąć na terenie Gminy, aby jej Mieszkańcom żyło się lepiej. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 
 

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019

Dodano: 2018-05-19 21:15:00 Autor: User
 

Program Stypendiów Pomocowych 2018/2019

 
 

Biała Sobota w ZUS

Dodano: 2018-05-14 10:14:00 Autor: User
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Biała Sobota w ZUS
19 maja 2018 r.

19 maja 2018 roku, w godzinach 9:00-13:00, zapraszamy do wszystkich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała Sobota.

W Inspektoracie w Środzie Wielkopolskiej pracownicy ZUS, w ramach akcji, będą:

 • zakładać profile PUE,
 • prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA,
 • pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS. Certyfikat będzie zapisywany na nośniku/sprzęcie elektronicznym lekarza ( niezbędny jest pendrive albo osobisty laptop),
 • udzielać wyjaśnień dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich również w kontekście pracodawcy (płatnika) i pacjenta (ubezpieczonego).
 
 

Ostatni tydzień na rozliczenie PIT

Dodano: 2018-04-26 09:11:00 Autor: User
 

Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

Dodano: 2018-04-16 09:43:00 Autor: User
 

Europejskie badanie warunków życia ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od kwietnia do czerwca br. na terenie gminy Krzykosy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://sta

 
 

Bezpłatne szkolenie dla płatników i ubezpieczonych

Dodano: 2018-04-13 13:01:00 Autor: User
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS INSPEKTORAT W ŚRODZIE WLKP.

 
 

Jakość powietrza to jakość życia

Dodano: 2018-04-13 12:27:31 Autor: User
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje:

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

 
 

E-składka - Nowy wymiar rozliczeń z ZUS

Dodano: 2018-04-12 14:08:38 Autor: User
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W 2018 roku rozliczenia z ZUS stały się łatwiejsze i szybsze. Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS przedsiębiorcy wypełniają teraz tylko jeden przelew na swój numer rachunku składkowego (NRS). Dotychczasowe rachunki do wpłat zostały zamknięte.

Numer rachunku bankowego można sprawdzić w każdej chwili na stronie internetowej ZUS. Również na www.eskladka.pl uruchomiona została wyszukiwarka. Numer swojego rachunku można ustalić również w każdej placówce ZUS lub łącząc się z Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00,
e-mail: cot@zus.pl).

 
 

Z PIT-ami także w urzędach gmin

Dodano: 2018-04-11 08:03:00 Autor: User
 

    W związku z corocznym obowiązkiem dokonywania rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. po uzgodnieniu z Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Średzkiego zdecydował wzorem lat ubiegłych o utworzeniu czterech punktów obsługi podatnika w gminach podległych działaniu tut. Urzędu. Punkty będą obsługiwane przez pracowników tut. Urzędu w zespołach dwuosobowych. Punkty będą czynne w miesiącu kwietniu.

 
 

30 marca Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy społecznej czynne do 13:00

Dodano: 2018-03-27 10:08:00 Autor: User
 

INFORMACJA

W dniu 30 marca 2018 r.