WAŻNE!
Unia Europejska

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Drodzy mieszkańcy,

    W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogrodów.

    Ograniczenia zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki