WAŻNE!
Unia Europejska

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Uprzejmie informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w organizowanej w dniach od 22.02.2021 r. do 28.02.2021 r. akcji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

W okresie tym, prokuratorzy w godzinach urzędowania pełnić będą dyżury - udzielając bezpłatnych porad pokrzywdzonym. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie, brak możliwości kontaktu osobistego.

Prokurator Rejonowy
w Środzie Wlkp.
/-/ Grzegorz Gucze