WAŻNE!
Unia Europejska

Aktualizacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych za pośrednictwem samorządów

Gmina Krzykosy będzie mogła kupić węgiel od importerów za maksymalnie 1,5 tyś. zł za tonę, a następnie będzie sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Wynikająca różnica 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu, magazynowanie, załadunek usługa ważenia itp. Wyżej wymieniona cena będzie obejmowała dowóz do wnioskodawcy mieszkającego na terenie Gminy Krzykosy.

Odbiór węgla będzie odbywał w dwóch miejscach dystrybucji na terenie Gminy Krzykosy:

  1. Mirosława Pinecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
    Bronisław 2, 63-025 Witowo
  2. Mirosława Pinecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
    Sulęcinek ul. Kopczynowska 32, 63-023 Sulęcinek


Płatność za węgiel mieszkańcy mogą dokonywać po rozpatrzeniu złożonego wniosku oraz uruchomieniu sprzedaży węgla.

Płatność należy dokonywać przelewem na nr konta Urzędu wskazany na fakturze VAT.

Publikujemy certyfikaty węgla, który będzie można nabyć za pośrednictwem naszej Gminy.
Ikona PDF Certyfikat 1 (+25mm) [101 KB]
Ikona PDF Certyfikat 2 (8-25mm) [100 KB]

O pozytywnej weryfikacji wniosku zostaną Państwo powiadomieni w formie elektronicznej (e-mail – jeśli wnioskodawca wskazał we wniosku), SMS lub telefonicznie.
Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona po dostarczeniu węgla na wyżej wymienione miejsca dystrybucji.

W ramach zakupu preferencyjnego ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa wynosi :
1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1 500 kg;
2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1 500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano tego zakupu w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to ilość niezakupionego w ramach limitu paliwa do 31 grudnia 2022 r. będzie można zakupić po dniu 1 stycznia 2023 r. Ogólna ilość zakupionego preferencyjnie paliwa nie może przekroczyć 3 000 kg.