Unia Europejska

Aktualizacja Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym/ Konsultacje społeczne projektów aPZRP

Do dnia 22 czerwca 2021 r. trwają konsultacje społeczne w procesie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zachęcamy do zapoznania się z projektami planów i do wzięcia udziału w konsultacjach. Formularze online zgłaszania uwag i wniosków do projektu aPZRP znajdują się na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje oraz https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/ , a projekty planów dostępne są: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/