Ankieta do diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Krzykosy

Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu pogłębienie badań prowadzonych nad obecną sytuacją społeczno-gospodarczą panującą w Gminie Krzykosy. Przeprowadzone analizy pozwolą na wyznaczenie kierunków działań jakie należy podjąć na terenie Gminy, aby jej Mieszkańcom żyło się lepiej. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankietę prosimy składać do dnia 22.06.2018 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy: marcin.mankowski@krzykosy.pl.

DOC Ankieta do diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Krzykosy [pdf]