WAŻNE!
Unia Europejska

Ankieta Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która stanowi uzupełnienie diagnozy obszaru LGD, co z pewnością pomoże w jak największym stopniu uwzględnić w nowej LSR zidentyfikowane potrzeby. Link do ankiety: https://forms.gle/rw3c5ve9Dmo4kXY1A

Dziękujemy za wypełnienie