WAŻNE!
Unia Europejska

Badania ankietowe 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie Gminy Krzykosy:

  • w okresie 1-22.07.2024 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ);
  • w III kwartale 2024 r. na terenie Państwa gminy realizowane będzie Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL);
  • w 2024 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD);

Ikona PDF Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ) [321 KB]
Ikona PDF Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) [318 KB]
Ikona PDF Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD) [319 KB]