WAŻNE!
Unia Europejska

Badanie budżetów gospodarstw domowych

Badanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych.

Termin realizacji badania:
cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród wylosowanej grupy gospodarstw domowych w formie:

  • wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego;
  • samodzielnie wypełnianej przez respondentów książeczki budżetu gospodarstwa domowego w formie papierowej lub internetowej albo poprzez zbieranie paragonów otrzymywanych w czasie codziennych zakupów przy wsparciu ze strony ankietera.

Książeczka elektroniczna: https://budzety.stat.gov.pl/ (login i hasło dostępne po kontakcie z ankieterem)
Wersja demo: https://budzety.stat.gov.pl/demo/ (login: demo, hasło: demo)

Zakres zbieranych informacji:

  • wydatki i dochody gospodarstw domowych;
  • spożycie ilościowe gospodarstw domowych;
  • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
  • warunki mieszkaniowe;
  • wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania;
  • zasobność gospodarstw domowych;
  • subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.


Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?
• w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
• dzwoniąc na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
• na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera


Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wyniki badania umożliwiają m. in.: analizę poziomu i zróżnicowania warunków życia podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących te zróżnicowanie; obliczenie wskaźnika inflacji; ustalanie poziomu ubóstwa ekonomicznego oraz sfery niedostatku; ustalanie ubóstwa energetycznego; obliczanie minimalnego wynagrodzenia; ustalanie wysokości zasiłków społecznych; szacowanie obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych; ustalanie stawek opłat za odpady komunalne.

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym