Budowa placu zabaw Pięczkowie i Murzynowie Leśnym

Od lipca 2017 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 

 1. Budowa placu zabaw w miejscowości Pięczkowo
  Koszt całkowity zadania to kwota 42.040,00 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 18.870,00 zł 

 2. Budowa placu zabaw w Murzynowie Leśnym
  Koszt całkowity zadania to kwota 43.213,00 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 17.643,00 zł 
Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.