Unia Europejska

Debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za rok 2020

MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY 

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2021 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 t.j.) w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 24 czerwca 2021 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2020 rok [3,72 MB]
Ikona PDF Zgłoszenie do debaty [136 KB]