Urząd Gminy w Krzykosach przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego

Urząd Gminy w Krzykosach przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego ze względu na upływ terminu jego ważności :
  1. Sprawdź datę ważności dowodu osobistego. 
  2. Przyjdź (osobiście) do Urzędu Gminy z aktualną fotografią (taką jak do paszportu) i dotychczasowym dowodem osobistym nie później niż na 30 dni przed jego upływem i złóż wniosek o jego wymianę (formularz wniosku wydrukuje urzędnik z systemu komputerowego).
    Termin odbioru dowodu (do 30 dni) będzie wyznaczony w dniu złożenia wniosku . Zostanie również podany sposób sprawdzenia możliwości odbioru dowodu osobistego przed wyznaczonym terminem. 
  3. Osobiście odbierz dowód osobisty w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania przedkładając dotychczasowy dowód osobisty.
Nowe dowody osobiste
 
Więcej informacji na stronach: