Unia Europejska

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest pod adresem: https://bip.kleszczewo.pl/?a=8317