Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

Europejskie badanie warunków życia ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od kwietnia do czerwca br. na terenie gminy Krzykosy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-eu-silc/