Unia Europejska

Godziny otwarcia 7 stycznia 2022 r.

W dniu 7 stycznia 2022 roku
Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00