WAŻNE!
Unia Europejska

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Krzykosy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • o ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • o usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.


Dofinansowanie przysługuje tylko dla ucznia z rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), pracownika, który niegdyś był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania proszone są o wypełnienie stosownych oświadczeń i dostarczenie ich do Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres: michal.jankowiak@krzykosy.pl

Więcej informacji udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach – Michał Jankowiak pod numerem tel. 61 285 15 14 w. 126 lub drogą elektroniczną – michal.jankowiak@krzykosy.pl.


Ikona DOC Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego [118 KB]
Ikona DOC Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność [119 KB]
Ikona DOC Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [55 KB]