Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Krzykosy

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY W 2017 ROKU

 

UWAGA !!!                    
Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widoczym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu do godz. 7.00 w dniu odbioru.
Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (061 287 60 42), faksem (061 285 19 91) lub w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

 

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADU

MIESIĄC

VII

VII

IX

X

XI

XII

Miąskowo, Murzynówko, Przymiarki, Wiosna, Wygranka, Borowo,
Pięczkowo ul. Mirosławska od nr 13, Murzynowo Leśne, Baba, Sulęcin, Murzynowiec Leśny, Krzykosy, Młodzikowo, Młodzikówko, Solec, Młodzikowice, Małoszki, Lubrze

zmieszane

25.

22.

19.

17.

14.

12.

 gabaryty        
27.  
 zielone  25. 22.
19.
17. 14.
 

Bronisław, Witowo, Pięczkowo, Wiktorowo

zmieszane

26.

23.

20.

18.

15.

13.

 gabaryty        
28.
 
 zielone  26. 23.
20.
18. 15.
 

Garby, Kaźmierki, Sulęcinek, Bogusławki

zmieszane

27.

24.

21.

19.

16.

14.

 gabaryty         29.  
 zielone 27.
24.
21.
19.
16.
 

Murzynowo Leśne, Krzykosy, Murzynowiec Leśny, Małoszki, Solec, Przymiarki

selektywne

10.

7.

4.

2. i 30.

27.

23.

Garby, Kaźmierki, Borowo, Sulęcin, Młodzikowo, Młodzikowice, Sulęcinek, Młodzikówko, Bogusławki

selektywne

11.

8.

5.

3. i 31.

28.

27.

Baba, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Wiosna, Wygranka, Bronisław, Witowo, Wiktorowo, Pięczkowo

selektywne

12.

9.

6.

4.

2. i 29.

28.

Informujemy, że zgodnie z podjętą Uchwałą NR XXXV/248/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2013 r. ustalono dwumiesięczny termin płatności dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 r. tj.:

  • za miesiące styczeń i luty do końca miesiąca lutego;
  • za miesiące marzec i kwiecień do końca miesiąca kwietnia;
  • za miesiące maj i czerwiec do końca miesiąca czerwca;
  • za miesiące lipiec i siepień do końca miesiąca sierpnia;
  • za miesiące wrzesień i październik do końca miesiąca października;
  • za miesiące listopad i grudzień do końca miesiąca grudnia.