Harmonogram odbioru odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA KRZYKOSY W 2018 ROKU*

UWAGA!!!
Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu do godz. 7.00 w dniu odbioru.
Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.
Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (061 287 60 42), faksem (061 285 19 91) lub w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane. 

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADU

MIESIĄC

I

Miąskowo, Murzynówko, Przymiarki, Wiosna, Wygranka, Borowo,
Pięczkowo ul. Mirosławska od nr 13, Murzynowo Leśne, Baba, Sulęcin, Murzynowiec Leśny, Krzykosy, Młodzikowo, Młodzikówko, Solec, Młodzikowice, Małoszki, Lubrze

zmieszane

9

 gabaryty  
 zielone  

Bronisław, Witowo, Pięczkowo, Wiktorowo

zmieszane

10

 gabaryty  
 zielone  

Garby, Kaźmierki, Sulęcinek, Bogusławki

zmieszane

11

 gabaryty  
 zielone

Murzynowo Leśne, Krzykosy, Murzynowiec Leśny, Małoszki, Solec, Przymiarki

selektywne

9

Garby, Kaźmierki, Borowo, Sulęcin, Młodzikowo, Młodzikowice, Sulęcinek, Młodzikówko, Bogusławki

selektywne

23

Baba, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Wiosna, Wygranka, Bronisław, Witowo, Wiktorowo, Pięczkowo

selektywne

24


*UWAGA
- ze względu na zmianę podziału miejscowości, terminy dla miesięcy: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec - umieszczone są w osobnej tabeli  

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADU

MIESIĄC

II

III

IV

V

VI

Krzykosy ulice: Górki, Dolna, Okrężna (posesje po prawej stronie od ulicy Głównej, jadąc od Trasy S11), Sportowa.

Baba, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne, Wiosna, Wygranka

zmieszane

13

13

10

8

5

 gabaryty    2  
   
 zielone

10 8  5

Krzykosy ulice: Akacjowa, Brzozowa, Jabłoniowa, Główna, Kręta, Krótka, Okrężna (posesje po lewej stronie od ulicy Głównej, jadąc od Trasy S11), Polna, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Zacisze.

Borowo, Małoszki, Młodzikowice, Młodzikowo, Młodzikówko, Przymiarki, Solec, Sulęcin

zmieszane

14

14

11

9

6

 gabaryty    29  
   
 zielone

11 9 6 

Bronisław, Pięczkowo, Wiktorowo, Witowo

zmieszane

15

15

12

10

7

 gabaryty    29      
 zielone     12 10 7

Bogusławki, Garby, Sulęcinek

zmieszane

16

16

13

11

8

 gabaryty    30      
 zielone     13 11 8

Krzykosy, Małoszki, Murzynowiec Leśny Murzynowo Leśne, Przymiarki, Solec 

selektywne

6

6

4 i 26

24

21

Bogusławki, Borowo, Garby, Kaźmierki, Młodzikowice, Młodzikowo, Młodzikówko, Sulęcin, Sulęcinek

selektywne

8

8

6 i 27

25

22

Baba, Bronisław, Lubrze, Miąskowo, Murzynówko, Pięczkowo, Wiosna, Wiktorowo, Witowo, Wygranka

selektywne

9

9

7

4 i 29

26