Informacja dotycząca wniosków

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że:
  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 1.10.2017r. do 30.09.2018r.) 
    będą wydawane od 1 sierpnia 2017r. 
  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 1.10.2017r. do 30.09.2018r.) 
    będą wydawane od 1 sierpnia 2017r. 
  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 1.11.2017r. do 31.10.2018r.) 
    będą wydawane od 1 września 2017r.