Unia Europejska

Informacja o przetargu 1055, 1057, 1058 Krzykosy

Krzykosy, dnia 23.10.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 15.10.2020 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 1055 zapisana w KW PO1D/00027114/9
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 47 500,00 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych)
Cena uzyskana: 47 975,00 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych)
Nabywca nieruchomości: Szymon Dudziak

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 15.10.2020 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 1057 zapisana w KW PO1D/00027114/9
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 42 200,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście złotych)
Cena uzyskana: 42 630,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych)
Nabywca nieruchomości: Joanna Kaczor

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 15.10.2020 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 1058 zapisana w KW PO1D/00027114/9
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 1
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 41 100,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto złotych)
Cena uzyskana: 41 520,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych)
Nabywca nieruchomości: Joanna Kaczor

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki