WAŻNE!
Unia Europejska

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – ciąg dalszy

Zdjęcie przedstawia węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Krzykosy informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.


Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych dostępne będą w Urzędzie Gminy w Krzykosach oraz na stronie internetowej.

Wnioski przyjmowane są od 14.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Krzykosach – pok. nr 23 – wejście D – od strony Poczty Polskiej.

Węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Mieszkańcy, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona powyżej, czyli np. w sklepie PGG, nie mogą składać wniosków na preferencyjny zakup paliwa.

Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona niezwłocznie po zakończeniu procedur formalnych tj. wskazanie przez importerów miejsc, z których gmina będzie mogła odebrać hurtowe ilości węgla, a także otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Gmina Krzykosy nie ma wpływu na sortyment węgla oraz jego jakość.
Węgiel posiadać będzie stosowne certyfikaty jakości.

W celu zakupu węgla należy złożyć wniosek:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Krzykosach przy ul. Głównej 37, 63-024 Krzykosy w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ikona DOC Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych [36 KB]