Unia Europejska

Informacja o zamknięciu przejazdu w Solec Wielkopolski w dniach 18.05 - 31.05

W związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIiŚ 5.1-19.4 pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV - infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013" informujemy o zamknięciu przejazdu kolejowego kat. A w km 154,252 linii kolejowej nr 272 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3671 P w ciągu ulicy Głównej w Solcu – przejazd będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego w dniach 18.05.2021 – 31.05.2021.

Ikona PDF Przejazd 154.252 - Starostwo Powiatowe 06.0[191 KB]
Ikona PDF Szkic objazdu [475 KB]
Ikona PDF TOR L.272 km 154+252 - Solec Wlkp zatw [3.89 MB]