Informacja Wójta Gminy Krzykosy o otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYKOSY O OTRZYMANYM DOFINANSOWANIU Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU


BENEFICJENT: GMINA KRZYKOSY

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn.: „Zakup łodzi płaskodennej o mocy 50KM z silnikiem zaburtowym z przeznaczeniem do użytkowania dla OSP Pięczkowo” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA: Gmina Krzykosy dokonała zakupu łodzi płaskodennej o mocy 50KM z silnikiem zaburtowym z przeznaczeniem do użytkowania dla OSP Pięczkowo. ZASADNOŚĆ I CELOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: Gmina Krzykosy jest położona wzdłuż rzeki Warty z obwałowaniem o długości 22 km i zgodnie z Mapami Zagrożenia Powodziowego (art. 88e Prawo wodne) tereny Gminy Krzykosy są zaliczane do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne). Przedsięwzięcie ma na celu realizowanie podstawowych zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), które będą wypełniane przez OSP Pięczkowo w ramach działań prewencyjno – ratowniczych na zasadach użyczenia. Efektem zakupu będzie podniesienie gotowości operacyjnej w ramach ochrony przeciwpowodziowej jednostki OSP Pięczkowo. Natomiast, pochodnych efektem zakupu łodzi będzie monitorowanie rzeki Warty w ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r.

FORMA POMOCY: DOTACJA w ramach umowy dotacji Nr 411/U/400/641/2017 z dnia 21 września 2017r.

KWOTA DOTACJI: 35 000 zł.

CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA: 52 090,50 zł.

 

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki